Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:01
Vattenriket -en utflyktsguide

Författare Patrik Olofsson och Karin Magntorn

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike är ett av landets mest varierade naturområden,
med strandängar, skogar, havsstränder och stadsnära natur. Området bjuder på
upplevelser året om och är tillgängligt genom besöksplatser, med spångar, stigar
och fågeltorn. I denna besöksguide beskriver Patrik Olofsson och Karin Magntorn de
finaste utflyktsmålen i Vattenriket.

A Guide to Excursions in Kristianstads Vattenrike describes one of Sweden’s most
diverse nature areas. The booklet provides details of the best excursions in the area
with brief summaries in English.

Boken finns att köpa på Turistbyrån


Vy över nordöstradelen av Hammarsjön med Herculesviken 20 juni 2006
Foto Patrik Olofsson/N


Förord

Kristianstad är staden mitt i ett Vattenrike. Från det myllrande folklivet på Lilla Torg är det bara några minuters promenad till Utemuseum Kanalhuset vid Helge å. Här kan man börja sin 7 km långa våtmarkspromenad längs Linnérundan, en promenad som bjuder på stora naturupplevelser.
I Kristianstad går staden och de höga naturvärdena hand i hand. Detta är en av anledningarna till att Kristianstads Vattenrike år 2005 utsågs till Biosfärområde av Unesco. Biosfärområden är internationellt erkända modellområden för att bevara och utveckla höga naturvärden. Bra för både natur och människor och en stolthet för oss i bygden.
Det finns ett tjugotal besöksplatser i Kristianstads Vattenrike som gör att man kan ta del av allt det värdefulla på egen hand. Många har redan upptäckt detta och Vattenriket har idag över 100 000 besök årligen. Vi vill ytterligare förbättra för besökarna till Vattenriket och kommer därför att bygga ett hus i Vattenriket, ett naturum med utställningar, naturskola, naturguidning och en attraktiv restaurang med konferensmöjligheter.
Våren 2010 kommer museet i Vattenriket att vara färdigt och det kommer att bli en fantastisk tillgång både för Kristianstadsbor och besökare.
I denna besöksguide beskrivs Vattenrikets 21 besöksplatser och dess rikedom av växter och djur med vackra foton, texter och kartor. Det är en bok som passar lika bra hemma i soffan som inspiration inför kommande utflykter, som i cykelkorgen på väg ut, för att hitta till platserna. Men kom ihåg: det rätta sättet att uppleva vårt vackra Vattenrike och Kristianstad är inte via boken, utan på riktigt!

Bengt Gustafson
Kommunstyrelsens ordförande Kristianstad


Tillbaka