Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2008:08
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Verksamheten 2007
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike


Inom ramen för projektet Ökad tillgänglighet för alla byggdes under 2007 en fiskebrygga vid Ekenabben
Foto Marie Grönvold

Ladda ner verksamhetsberättelsen (5 mb)


Året som gått, 2007

Linné och sommarens högvatten är goda exempel på rubriker, som satt sin prägel på Biosfärområdet, under året som gått.

Årets sommarhögvatten var det högsta, som uppmätts i Helge å i Kristianstad, sedan 1927. Strandängarna sattes under vatten. När vattnet drog sig tillbaka var strandängarnas vegetation helt brunfärgad. Allt till stort besvär för lantbrukarna och strandängarnas många växt- och djurarter. De senaste årens negativa förändringar i Helgeåns sjömiljöer sattes nu på sin spets. En skrivelse skickades till miljöministern och andra berörda för att uppmärksamma problemen.

Linnés födelse för 300 år sedan firades över hela världen. Här i Biosfärområdet kändes det också naturligt att uppmärksamma detta, eftersom Linne´ besökte bl a våtmarkerna vid Kristianstad och sandmarkerna vid Åhus 1749. Biosfärområdets Linné syntes på flera ställen under sommaren.

Arbetet med att öka tillgängligheten för alla i Vattenriket drog igång på allvar ute vid Ekenabben. Referensgruppen med rullstolsburna är av stor betydelse för projektet.

Naturum är ett annat projekt som också tagit ett rejält kliv framåt under året. Arkitekttävlingen avgjordes och Whites arkitektkontor i Malmö vann tävlingen. En mer detaljerad kostnadsberäkning utfördes under hösten och därefter tas ett slutligt beslut om naturum under våren 2008.
 

Sven-Erik Magnusson
Koordinator Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


Tillbaka