Vattenriket i fokus


Vattenriket i fokus 2009:03

Vägvisning till Vattenrikets besöksmål
Sammanställning av befintlig skyltning 2008

Författare Ebba Trolle


Foto Ebba Trolle

Ladda ner rapporten (11 mb)


Förord

Följande sammanställning över vägskyltning till besöksmål i Kristianstads Vattenrike är gjord för att tjäna som underlag till den ansökan om brunvit vägskyltning i turistområdet Kristianstads Vattenrike som skickades in till Vägverket i september 2008.

Brunvita vägskyltar har länge symboliserat erkända sevärdheter i Europa. Samtliga världsarv är till exempel skyltade med brunvita skyltar.

I dagsläget, som visas i rapporten, varierar skyltningen till de olika besöksmålen i Vattenriket både i form och antal. Många platser är skyltade med Vattenrikets egna svartvita skyltar med Vattenrikets logotype, men har inte kunnat märkas upp från större vägar. Andra platser är utan skyltar eller uppskyltade med annan form av skyltning.

Förhoppningen är att med stöd av följande rapport och ansökan till Vägverket få till stånd en enhetlig, tydlig och erkänd skyltning i form av brunvita skyltar till de viktigaste besöksmålen i Vattenriket.

Karin Magntorn
informationssekreterare
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike

Sammanfattning

Skyltningen till de olika besöksmålen i Vattenriket varierar i både form och antal. Våren 2008 hade 14 av Vattenrikets besöksmål Biosfärkontorets egna svartvita skyltar med platsens namn och Biosfärområdets logotyp i form av en droppe. Även svartvita skyltar som inte tillhör Biosfärkontoret förkom. Till Balsberget, Fjällmossen, Lillö och Håslövs ängar fanns gulröd skyltning, som är en vägvisningstyp som används för enskild väg. Till Forsakar hittade man med hjälp av Vägverkets blåvita skyltar.

Aosehus saknade vägvisning, men till övriga besöksmål varierade antalet skyltar med mellan 1-6 skyltar per lokal. Biosfärkontoret hade sammanlagt 32 egna skyltar. Totalt fanns det 53 skyltar som visade till Vattenrikets besöksmål.


Tillbaka