Vattenriket i fokus


Handlingsprogram 2010-2013

Viktigt i Vattenriket

Text och produktion:
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike
Sven-Erik Magnusson, Karin Magntorn, Ebba Trolle, Andreas Nilsson och Åsa Pearce.
Medförfattare:
Hans Cronert
Park&Natur C4 Teknik/Länsstyrelsen i Skåne län


Ladda ner rapporten


Viktigt i Vattenriket 2010-2013

Några av de viktigaste arbetsområdena som vi kommer att försöka prioritera under de kommande åren blir:
• Att arbeta vidare för att öka kunskapen om Helge å och sjöarna för att försöka förstå hur de komplicerade ekosystemen fungerar.
• Att bevara sandiga odlingsmarker.
• Att utveckla ekoturismen på land och vatten.
• Att driva utvecklingsprojekt kring ålen, skogsbruket och de sandiga odlingsmarkerna.
• Att marknadsföra och utveckla naturum som porten till Biosf ärområdet.
Detta Handlingsprogram har fått ett nytt upplägg och ett nytt
utseende jämfört med de föregående.

Syfte
Hjälpa till att samla upp det som nu görs och kan utföras.
Skall vägleda arbetet och vara ett levande dokument som ger möjlighet för genomtänkta omprioriteringar.
Skall ge en årlig återkoppling genom verksamhetsbeskrivningarna.

Presentationsform
• Ett publikt, relativt kort dokument som kan presenteras för många olika målgrupper.
• Korta texter blandat med listor på ytterligare viktiga projekt.
• Illustrationer som hjälper till att göra innehållet intresseväckande.

Så här arbetar vi
År 2005 blev Vattenriket godkänt av Unesco som ett biosf ärområde. Sedan dess arbetar vi med samma tre funktioner (BEVARA, UTVECKLA och STÖDJA) som alla andra biosfärområden i
världen. Handlingsprogrammets disposition följer Unescos koncept.
För att göra det praktiskt lättare att arbeta och förstå för andra har vi också identifierat 10 landskapsteman i vårt biosfärområde. I alla dessa är ambitionen att vi på sikt skall kunna arbeta med de tre funktionerna.
Biosfärområden har biosfärkontor, som skall hjälpa till att omsätta och koordinera Unescos koncept i områdena.
Handlingsprogram tar i första hand upp de verksamheter där biosfärkontoret är involverat på något vis, vilket inte betyder att biosfärkontoret själv driver all denna verksamhet.

Sven-Erik Magnusson
Koordinator
Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


Tillbaka