Vattenriket i fokus


Ålens fortlevnad
Rapport från seminariet ÅL 2010 i Åhus 20-21 april 2010

Produktion:
Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike och Ålakademin

Medförfattare:
Föredragshållarna samt Åsa Pearce.


Revhaken. Foto Claes Bergkvist.

Ladda ner rapporten (2,4 MB)


Ålens fortlevnad

Ålen är hotad och åtgärder krävs för att ålen och ålfisket skall kunna leva kvar. Många har åsikter om ålens fortlevnad, men få sitter inne med faktiska kunskaper. Hösten 2009 tog Ålakademin beslutet att anordna ett ålseminarium. Vi önskade ett seminarium med experter från Fiskeriverket, kraftbolag, ålodlare, ålfiskare, Länsstyrelsen, ekologer, forskare, miljöorganisationer med flera.

Vi hade under en längre tid sett att det fanns mycket information som inte var tillräckligt välgrundad eller till och med felaktig. Samtidigt förstod vi att många av dem som är aktiva i ålfrågor inte träffas så ofta och att en del av dem aldrig träffats. Seminariet skulle också vara öppet för allmänheten. Sveriges ålförvaltningsplan sträcker sig fram till år 2013, så det är viktigt att informera om den nu.

Basen för Ålseminariet ”ÅL2010” blev därför att:
- Sprida fakta kring ålen från olika intressenter
- Bygga nätverk genom att skapa en mötesplats för personer med aktivt engagemang för ålen, såväl föreläsare som åhörare. Det är trots allt människor som skall genomföra förändringarna.

Ålseminariet skall dessutom belysa Sveriges ålförvaltningsplan för ålen och de frivilliga åtgärder som överenskommits mellan kraftbolagen och Fiskeriverket, samt också belysa ålens situation och framtid ur lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
Av den ål som fångas i Sverige går mellan 60 och 80 procent på export för konsumtion i andra länder. Ålakademin kommer att använda sig av Ålseminariet för att presentera sitt förslag till fångst av denna ål i Östersjön för transport till västkusten och fortsatt vandring till Sargasso, istället för att denna ål skall exporteras.


Claes Bergkvist
Åhus april 2010
Ordförande i Ålakademin


Tillbaka