Forskning och examensarbeten i Vattenriket


Biosfärområden ska stimulera till forskning och lärande för en hållbar samhällsutveckling. Med människa och natur i samspel. Högskolan Kristianstad är forskningskoordinator i Vattenriket.

Forskning i området har skett under lång tid och inom flera olika ämnesområden. Stockholm Resilience Centre (den del som tidigare var Centrum för Tvärvetenskaplig Miljöforskning) har sedan flera år bedrivit tvärvetenskapliga studier i Kristianstad Vattenrike. Några av dem har ingår i det FN-stödda programmet Millennium Ecosystem Assessment.

Lunds Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet SLU bedriver också studier i området.

intervju med strandängsbonde
Jennie Svensson och Marmar Nekoro, Stockholm Resilience Centre, studerade strandängarnas ekosystemtjänster våren 2008. Foto Sven-Erik Magnusson.


Ett urval av forskning inom biosfärområdet

Högskolan i Kristianstad bedriver forskning inom många olika ämnen i biosfärområdet, läs mer här
Högskolan Kristianstad

Mer information är under produktion


 

BIOSFÄR

Sedan 2010 samlas alla med intresse för forskning i Vattenriket till en konferens i november. Syftet är att sprida kunskap och skapa kontakter.
länk Dokumentation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka