Frukostmöte - Havet som resurs 29 aug 2014


BåtlivTurism och boende FiskareÅlakusten

Carina Wettemark. Foto Claes Sandén, Kristianstads kommunTack alla 120 deltagare på frukostmötet. Se bilder från morgonen på länk Flickr


Som en del i jubileumsfirandet sätter Kristianstads kommun havet i fokus. Därför välkomnar vi företagare och politiker till ett frukostmöte med tema havet den 29 augusti.

Turism, boende, mat, transporter - vi är alla beroende av ett friskt hav, inte minst i Kristianstad där kusten är lång och turismnäringen kopplat till havet är viktig. Under frukostmötet får vi veta mer om havet som resurs och hur det står till med Hanöbukten, samt betydelsen av ett rent vatten för turismnäringen, lokalt företagande och boende.

Program
Inledning
Carina Wettemark, chef Biosfärenheten Kristianstads Vattenrike och Anders Elmevik, näringslivschef Kristianstads kommun

Vad händer i Hanöbukten?
Mats Svensson, enhetschef Forskning och miljömål, Havs- och Vattenmyndigheten
Resultat från Havsresen
Peter Johnsson, Lunds Tekniska Högskola
Turistens klagan – kusten och havet- viktigt för besöksnäringen
Eva Berglund, Turismstrateg Kristianstads kommun
Ett annat perspektiv, två mäklare om havet som resurs
Lotta Mörnstam och Lena Fridlund Danielsson, Mäklarhuset
Vad gör vi i Kristianstads kommun?
Tommy Danielsson, chef Miljö- och hälsoskyddskontoret, Anders Siversson, chef Stadsbyggnadskontoret, Carina Wettemark, chef Biosfärenheten

Avslutning
Pierre Månsson och Helén Fritzon, Kommunstyrelsen

Moderator: Charlotte Lorentz Hjort, VD Krinova

Anmälan: naringsliv@kristianstad.se senast 22 augusti.

Plats: Åhus strand
Tid: 29 augusti, kl 07.30-09.30
Frukost är gratis och serveras från 07.30. Föredragen startar kl 08.00.

Varmt välkomna!
Carina Wettermark, koordinator Biosfärområde Vattenriket och
Anders Elmevik, näringslivschef, Kristianstads kommun

Tillbaka