Havsresan 2014


Havsresan

År 2014 kom Havsresan till Kristianstads kommun. Med hjälp av dykare, forskare och alla andra som hjälpte till, fick vi lära oss mer om havet. Det blev ett år fyllt med aktiviteter både på naturum och ute vid havet. En av höjdpunkterna var fältveckan i maj då dykare under en hel vecka letade ny kunskap om vad som gömmer sig i havet. Den 30 augusti firade vi Havets dag i Åhus med roliga aktiviteter på stranden och dykare, forskare, föreningar och myndigheter på plats. Hela året hölls föredrag på naturum. Havsresan var en del i Kristianstads kommuns 400-årsfirande.

länk www.havsresan.se har dykarna bloggat om fältveckan.


Samlade dokument från Havsresan 2014

Dykare under havresans fältvecka. Foto: Havsresa
Foto: Havsresan

länk Slutrapport Biosfärenheten

Bilagor (finns också inuti slutrapporten):
länk Inbjudan uppstart
länk Inbjudan till skolor inför fältveckan
länk Program och inbjudan Frukostmöte havet som resurs

Bilagor (separata filer):
länk Naturums vårprogram 2014
länk Naturums sommarprogram 2014
länk Naturums höstprogram 2014
länk Bland sjögräs och tång i Hanöbukten rapport
Rapporten Havsresan 2014 (saknas)
länk Bildspel med foto 8 MB

länk Bilder Frukostmöte Havet som resurs Flickr
länk Bilder från Havets dag på Flickr


Havets dag 30 augusti kl 11-17 vid Snickarhaken

Mässtältet på havets dag. Foto Åsa Pearce Livet under ytan på Havets dag. Foto Åsa Pearce Snadskulptering på havets dag. Foto Åsa Pearce

länk Se fler bilder från Havets dag på Flickr

Havets dag blev en härlig familjedag vid Snickarhaken. I mässtältet tog vi emot 600 intresserade besökare som ville veta mer om havet. På stranden var det full aktivitet med naturums pedagog, Vattenhallen LTH, sandskulptursbygge, tipsrunda och strandvandring med naturskyddsföreningen, fågelskådning och akvarellmålning. Sjöräddningens utrystning och båtar fanns på land och Scouterna grillade korv till alla hungriga.

I mässtältet fanns: Vattenriket, Kristianstads kommun, Högskolan Kristianstad, Havsresan LTH, Kristianstads Sportdykarklubb, Åhus Maritima Sällskap, Länsstyrelsen, Sjöräddningen, Ålakademin, Åhus Strand, Ålafisket som världsarv, CMMA, Nordöstra Skånes fågelklubb och Naturskyddsföreningen fanns på plats och berättade om sina verksamheter med koppling till havet.

Kontakt: ebba.trolle@kristianstad.se

Havets var en del i Framtidsveckan.


Vad finns under ytan? Revhaken 2013 Vattenkikare


Kalendarium

Prat efter mat - Havsresan
Onsdag 15 jan kl 12.15–13.00 på naturum.

Under jubileumsåret kommer Lunds universitets kunskapsprojekt Havsresan till Kristianstads kommun. Med hjälp av forskare, dykare och andra ämneskunniga lär vi oss mer om havet. Projektledarna Kjell Andersson och Peter Jonsson berättar.

Uppstartsmöte
Måndag 27 januari kl 13 på naturum.

Föranmälan till info@havsresan.se

Prat efter mat - Vad händer i Hanöbukten?
Onsdag 12 mars kl 12.15–13.00.

Mindre fångster, skadad fisk, brunt vatten och tång som försvinner. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, har gjort en utredning om de förändringar som sker i Hanöbukten. Mats Svensson, HaV, berättar om utredningens resultat och arbetet framöver.

Prat efter mat - Stranden i förändring
Onsdag 23 april kl 12.15–13.00.

Kärstin Malmberg Persson (SGU) berättar om arbetet med att kartlägga Skånes stränder. Resultatet är en hjälp till att bedöma erosionsrisk, att planera markanvändning och se vilka värden som finns. På plats finns också Monica Axelsson (SBK) för att berätta om kommunens havsplan. Varför görs en havsplan och hur tänker kommunen möta klimatförändringar som påverkar havet?

Prat efter mat - Fåglar längs kusten
Onsdag 14 maj kl 12.15–13.00.

Naturfotograf Patrik Olofsson/N visar bilder och berättar om fåglarna kring Hanöbukten.

Fältvecka i Åhus
Måndag 26 maj-lördag 31 maj

Dykare undersöker hela veckan vad de kan hitta i havet. Måndag till onsdag pågår aktiviteter för skolor vid Snickarhaken och Revhaken.

Dagens fynd
Måndag - fredag kl 17 i Åhus hamn vid sjömacken.
Någon i dykargänget berättar om intressanta fynd och andra spännande saker som finns under ytan.

Naturum Vattenriket vid Revhaken Vattenhallen LTH vid Snickarhaken Kristianstad Sportdykarklubb vid Snickarhaken Skräpletartävling i hamnen

 

Carina Wettemark. Foto Claes Sandén, Kristianstads kommunFrukostmöte med temat Havet som resurs
Fredag 29 augusti kl 7.30-9.30 Åhus Strand

Som en del i jubileumsfirandet sätter Kristianstads kommun havet i fokus. Därför välkomnar vi företagare och politiker till ett frukostmöte med tema havet den 29 augusti. Läs mer

Tack alla 120 deltagare på frukostmötet. Se bilder från morgonen på länk Flickr

Flora- och fågelvandring vid havet
Fredag 30 maj kl 15 start vid Snickarhakens parkering i Åhus.

Upptäck strandens växter tillsammans med Naturskyddsföreningen. Vandringen avslutas vid Äspets fågeltorn där Fågelklubben håller ”öppet hus” kl 16-18.

Havets dag
Lördag 30 augusti kl 11-17 vid Snickarhaken i Åhus.

Idag redovisas resultatet av fältveckans dykningar. Det blir en familjedag på stranden med tillfälle att prata med dykarna och även träffa andra aktörer med anknytning till havet.

Prat efter mat: Havsresan - blåstång och ålgräsängar
Onsdag 8 oktober kl 12.15–13.

Blåstång och ålsgräsängar är hem, skafferi och barnkammare för småkryp och fiskar. Marinbiolog Lena Svensson dök under Havsresans fältvecka och undersökte livet under ytan. Föreläsningen bjuder vi på. Lunchen fixar du själv före eller efter föredraget (ingen förtäring i hörsalen).

Prat efter mat: Havsresan - Vrakfynd utanför Åhus
Onsdag 22 oktober kl 12.15–13.

Åtskilliga fartyg har sin sista vila i havets djup utanför vår kust. Andreas Vos från Åhus Maritima Sällskap berättar och visar bilder. Föreläsningen bjuder vi på. Lunchen fixar du själv före eller efter föredraget (ingen förtäring i hörsalen).

Prat efter mat: Havsresan - sjunkna stenålderslandskap i Hanöbukten
Onsdag 5 november kl 12.15–13.

För 11 000 år sedan var stora delar av södra Östersjön torrlagd. Ny forskning visar bevarade arkeologiska och geologiska miljöer i havet. Dessa berättar en spännande historia om både människorna och miljön under efteristiden. Björn Nilsson, Lunds universitet, berättar. Föreläsningen bjuder vi på. Lunchen fixar du själv före eller efter föredraget (ingen förtäring i hörsalen).

Prat efter mat: Har gäddan någon framtid i Östersjön?
Onsdag 26 november kl 12.15–13.

Gäddan har minskat i antal på många platser i Östersjön. Med hjälp av gäddfabriker försöker man nu stärka bestånden. Jonas Nilsson, Linnéuniversitetet, berättar om gäddor, tånglakar och deras framtidsutsikter. Föreläsningen bjuder vi på. Lunchen fixar du själv före eller efter föredraget (ingen förtäring i hörsalen).

Prat efter mat: Havsresan - på jakt efter spökgarn
Onsdag 10 december kl 12.15–13.

Tappade och förlorade fiskeredskap blir fällor för fiskar, fåglar och däggdjur. Patrik Juhlin arbetar med att rensa Östersjön på så kallade spökgarn. Idag berättar han och visar bilder om sin insats för ett friskare hav.


Vad är Havsresan?

Havsresan är Lunds universitets kunskapsprojekt som sedan 1990 har fört samman föreningar, företag, organisationer och myndigheter i deras verksamhet med anknytning till havet. Varje år arbetar man tillsammans med en värdkommun, och i år 2014 är det Kristianstads tur.

Projektet går ut på att samla in ny och befintlig kunskap om havet och att sprida informationen. Tanken är att med ökad kunskap, ökar engagemanget och också viljan att förvalta havet väl.

I paketet ingår föreläsningar hela året på naturum, fältvecka sista veckan i maj och havets dag den 30 augusti.

Arrangörer: är Lunds Tekniska Högskola/Lunds Universitet och Vattenriket/ Kristianstads kommun. Högskolan Kristianstad är medarrangörer, liksom flera andra organisationer.

Läs mer på Havsresans hemsida


Havsresan 2014 sponsras av:

Vattenriket, Havsresan (Lunds universitet) Kristianstads kommuns jubileumsfond, Ålakademin och alla deltagare som ställer upp med tid och resurser.

 

Tillbaka