Dygnssammanfattning


Föregående dag |Nästa dag |Månaden|Året|Förra året|Nästa år|Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum den 2011-10-24

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för dagen Max för dagen Min för dagen

Vattentemperatur 6,9 °C 7 °C 6,8 °C
Grumlighet/Turbiditet 9,3 FNU 11,3 FNU 8,4 FNU
Syrgashalt 10,4 mg/l 10,4 mg/l 10,2 mg/l
pH 6,68 6,72 6,57
Ledningsförmåga/Konduktivitet 10 mS/m 10,1 mS/m 9,9 mS/m

Vattenstånd vattenståndet i Helge å
0,6 möh
vattenståndet i havet vid Åhus
0,26 möh
 
Vattenföring vattenföringen i Helge å i Torsebro*
51,6 m3/s
   

Lufttemperatur 8,4 °C 9,3 °C
(den 25/10 c:a kl 1:00)
6,8 °C
(den 24/10 c:a kl 8:00)
Nederbörd dygnsnederbörd
0,0 mm
   
Vind max vindhastighet under dygnet
Sydsydostlig frisk vind 8,0 m/s
(den 25/10 c:a kl 0:30)
   

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å timme för timme

OBS! Värden för grumlighet saknas från och med 26 maj 2012. Sensorn är ur funktion och åtgärdas hösten 2012. Från och med 31 oktober 2012 saknas också värden för vattentemperatur, syrgas, pH och ledningsförmåga. Mätsonden repareras och är åter i bruk senare i höst.

   

TidpunktVatten-
temperatur
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsförmåga/
Konduktivitet
00:0079.710.46.7210.1
01:006.98.510.46.7210
02:006.91010.36.7110
03:006.99.310.36.6910
04:006.99.110.36.6910
05:006.8910.36.6110
06:006.88.710.26.610
07:006.89.310.26.5710
08:006.89.310.36.610
09:006.8910.36.719.9
10:006.88.510.36.7110
11:006.8910.36.710
12:006.89.310.46.7110
13:006.99.610.46.79.9
14:006.911.310.46.699.9
15:006.910.110.46.6910
16:0079.210.46.79.9
17:0079.410.46.699.9
18:0078.910.46.699.9
19:007910.46.79.9
20:0078.410.46.699.9
21:0079.810.46.689.9
22:0079.910.46.6710
23:0079.910.46.669.9

Tillbaka