Dygnssammanfattning


Föregående dag |Nästa dag |Månaden|Året|Förra året|Nästa år|Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum den 2012-05-14

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för dagen Max för dagen Min för dagen

Vattentemperatur 13,1 °C 14 °C 12,2 °C
Grumlighet/Turbiditet 6,1 FNU 7,5 FNU 4,9 FNU
Syrgashalt 9,5 mg/l 9,7 mg/l 9,3 mg/l
pH 7,48 7,51 7,44
Ledningsförmåga/Konduktivitet 13 mS/m 13,3 mS/m 12,8 mS/m

Vattenstånd vattenståndet i Helge å
0,08 möh
vattenståndet i havet vid Åhus
-0,05 möh
 
Vattenföring vattenföringen i Helge å i Torsebro*
22 m3/s
   

Lufttemperatur 11,9 °C 15,6 °C
(den 14/5 c:a kl 15:00)
7,9 °C
(den 14/5 c:a kl 7:30)
Nederbörd dygnsnederbörd
0,0 mm
   
Vind max vindhastighet under dygnet
Sydvästlig frisk vind 10,3 m/s
(den 14/5 c:a kl 11:00)
   

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å timme för timme

OBS! Värden för grumlighet saknas från och med 26 maj 2012. Sensorn är ur funktion och åtgärdas hösten 2012. Från och med 31 oktober 2012 saknas också värden för vattentemperatur, syrgas, pH och ledningsförmåga. Mätsonden repareras och är åter i bruk senare i höst.

   

TidpunktVatten-
temperatur
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsförmåga/
Konduktivitet
00:00145.99.67.4613
01:0013.85.99.57.513.2
02:0013.6---9.57.4913.1
03:0013.47.59.57.4813
04:0013.1---9.47.4812.9
05:0012.96.59.57.4812.8
06:0012.66.59.47.4812.9
07:0012.56.59.47.4913
08:0012.3---9.47.4813
09:0012.35.79.37.4613
10:0012.2---9.37.4513
11:0012.24.99.37.4513
12:0012.359.37.4413
13:0012.559.47.4413
14:0012.8---9.47.4413
15:00136.69.57.4913.3
16:0013.36.69.67.4713.2
17:0013.56.69.67.4713.1
18:0013.7---9.67.4813
19:0013.97.39.77.4913
20:0013.95.99.67.512.9
21:0013.95.99.67.5112.9
22:0013.85.99.67.5112.9
23:0013.75.99.57.512.8

Tillbaka