Dygnssammanfattning


Föregående dag |Nästa dag |Månaden|Året|Förra året|Nästa år|Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum den 2012-10-21

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för dagen Max för dagen Min för dagen

Vattentemperatur 9,3 °C 9,7 °C 9 °C
Grumlighet/Turbiditet --- FNU --- FNU --- FNU
Syrgashalt 9,1 mg/l 9,3 mg/l 9,1 mg/l
pH 7,23 7,25 7,22
Ledningsförmåga/Konduktivitet 10 mS/m 10,1 mS/m 10 mS/m

Vattenstånd vattenståndet i Helge å
--- möh
vattenståndet i havet vid Åhus
--- möh
 
Vattenföring vattenföringen i Helge å i Torsebro*
--- m3/s
   

Lufttemperatur 11,5 °C 14,2 °C
(den 21/10 c:a kl 15:30)
8,9 °C
(den 22/10 c:a kl 6:30)
Nederbörd dygnsnederbörd
0,0 mm
   
Vind max vindhastighet under dygnet
Nordlig måttlig vind 4,5 m/s
(den 21/10 c:a kl 16:00)
   

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å timme för timme

OBS! Värden för grumlighet saknas från och med 26 maj 2012. Sensorn är ur funktion och åtgärdas hösten 2012. Från och med 31 oktober 2012 saknas också värden för vattentemperatur, syrgas, pH och ledningsförmåga. Mätsonden repareras och är åter i bruk senare i höst.

   

TidpunktVatten-
temperatur
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsförmåga/
Konduktivitet
00:009.2---9.27.2410.1
01:009.1---9.27.2410.1
02:009.1---9.27.2410.1
03:009.1---9.17.2310
04:009.1---9.17.2310
05:009.1---9.17.2210
06:009---9.17.2210.1
07:009---9.17.2210.1
08:009---9.17.2210
09:009---9.17.2310
10:009.1---9.17.2310
11:009.1---9.17.2410
12:009.2---9.17.2310
13:009.2---9.17.2310
14:009.3---9.17.2210
15:009.4---9.17.2210
16:009.5---9.17.2310
17:009.6---9.27.2410
18:009.7---9.27.2510.1
19:009.7---9.37.2510
20:009.7---9.37.2510
21:009.7---9.27.2510
22:009.7---9.27.2510
23:009.6---9.27.2510

Tillbaka