Månadssammanfattning


Föregående månad |Nästa månad |Året|Denna månad förra året|Denna månad nästa år|Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum under 2012-01

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för månaden Max för månaden Min för månaden

Vattentemperatur 1,3 °C 3,2 °C (den 4/1) -0,2 °C (den 31/1)
Grumlighet/Turbiditet 12,5 FNU 38,5 FNU (den 4/1) 4,6 FNU (den 28/1)
Syrgashalt 12,8 mg/l 14,3 mg/l (den 26/1) 11,6 mg/l (den 1/1)
pH 6,99 7,3 (den 5/1) 6,76 (den 31/1)
Ledningsförmåga/
Konduktivitet
11,6 mS/m 13,1 mS/m (den 3/1) 10,7 mS/m (den 17/1)
Vattenstånd Tivoli 1,12 möh 1,33 möh (den 10/1) 0,83 möh (den 31/1)
Vattenstånd havet vid Åhus 0,38 möh 0,86 möh (den 9/1) -0,14 möh (den 4/1)
Vattenföring vid Torsebro 72,4 m3/s 94,3 m3/s (den 9/1) 54,8 m3/s (den 2/1)

Lufttemperatur 1,5 °C 8,7 °C
(den 2/1 2012 c:a kl 6:00)
-6,8 °C
(den 24/1 2012 c:a kl 6:00)
Nederbörd månadsnederbörd
59,3 mm
nederbördsrikaste dygnet
15,9 mm
(den 1/1 2012)
antal nederbördsdagar
11
Vind   max vindhastighet under månaden
Västlig hård vind 17,4 m/s
(den 4/1 2012 c:a kl 8:30)
 

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å dag för dag

OBS! Värden för grumlighet saknas från och med 26 maj 2012. Sensorn är ur funktion och åtgärdas hösten 2012. Från och med 31 oktober 2012 saknas också värden för vattentemperatur, syrgas, pH och ledningsförmåga. Mätsonden repareras och är åter i bruk senare i höst.

DatumVatten-
temp
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsf/
Kond
Luft-
temp
Dygns-
nederbörd
Vattenst
vid Tivoli
Vattenst
i havet
Vattenf
Torsebro
012.5711.87.0611.15,8 15,9 ---------
022.911.311.97.0911.65,2 0,0 0.880.4454.8
032.717.211.97.112.65,0 11,0 ---------
043.12812.27.1812.75,1 7,6 0.95-0.1466.3
053.125.5127.1912.72,9 3,5 1.020.3576.4
062.619.6127.0912.51,3 0,0 ---------
072.314.612.36.9611.64,9 1,2 ---------
082.412.112.46.9411.11,6 0,0 ---------
091.91012.66.910.81,8 4,8 1.320.8694.3
101.910.512.76.97113,6 0,0 1.330.5188.5
112.210.312.86.9811.25,7 0,0 1.310.3185.6
122.712.912.77.0111.34,7 4,4 1.280.1583.5
132.213.212.67.0611.62,7 0,0 1.230.4579.8
141.314.512.97.0811.7-0,3 0,0 ---------
150.613.213.1711.2-0,1 0,0 ---------
160.513.213.46.9310.91,8 0,0 1.300.4581.8
170.61413.56.9810.92,2 0,0 ---------
180.914.213.36.9110.93,2 1,8 1.230.4777.2
19111.813.17.0111.32,7 3,4 1.170.2168.8
201.111.912.97.0211.70,5 0,6 1.120.4864.4
210.81212.87.0411.91,3 4,5 ---------
220.812.112.87.0711.80,7 0,0 ---------
230.412.912.97.0811.9-2,9 0,0 1.120.5672.6
24-013.9137.0312-3,5 0,0 1.110.5070.3
25-013.813.27.0611.9-3,2 0,0 1.080.4767.0
26-0.110.813.56.9811.7-0,1 0,0 1.050.3967.2
27-05.113.56.8111.9-0,5 0,0 1.010.3762.7
28-0.15.113.56.7911.9-1,5 0,0 ---------
29-0.15.413.56.8411.8-0,5 0,0 ---------
30-0.15.313.56.8111.8-1,9 0,0 0.880.2557.7
31-0.15.713.86.811.9-2,3 0,0 0.830.1957.1     

Tillbaka