Månadssammanfattning


Föregående månad |Nästa månad |Året|Denna månad förra året|Denna månad nästa år|Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum under 2012-10

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för månaden Max för månaden Min för månaden

Vattentemperatur 9 °C 13,1 °C (den 1/10) 4 °C (den 31/10)
Grumlighet/Turbiditet 0 FNU 0 FNU (den /) 0 FNU (den /)
Syrgashalt 9,6 mg/l 11,2 mg/l (den 30/10) 8,7 mg/l (den 24/10)
pH 7,36 7,7 (den 30/10) 7,08 (den 12/10)
Ledningsförmåga/
Konduktivitet
10,5 mS/m 12,7 mS/m (den 1/10) 9,9 mS/m (den 13/10)
Vattenstånd Tivoli 0,46 möh 0,67 möh (den 16/10) 0,26 möh (den 31/10)
Vattenstånd havet vid Åhus 0,26 möh 0,51 möh (den 11/10) -0,05 möh (den 30/10)
Vattenföring vid Torsebro 32,5 m3/s 50 m3/s (den 19/10) 15,3 m3/s (den 1/10)

Lufttemperatur 8,2 °C 17,7 °C
(den 3/10 2012 c:a kl 15:30)
-2,3 °C
(den 28/10 2012 c:a kl 8:30)
Nederbörd månadsnederbörd
96,2 mm
nederbördsrikaste dygnet
23,1 mm
(den 5/10 2012)
antal nederbördsdagar
15
Vind   max vindhastighet under månaden
Sydlig frisk vind 11,2 m/s
(den 29/10 2012 c:a kl 14:00)
 

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å dag för dag

OBS! Värden för grumlighet saknas från och med 26 maj 2012. Sensorn är ur funktion och åtgärdas hösten 2012. Från och med 31 oktober 2012 saknas också värden för vattentemperatur, syrgas, pH och ledningsförmåga. Mätsonden repareras och är åter i bruk senare i höst.

DatumVatten-
temp
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsf/
Kond
Luft-
temp
Dygns-
nederbörd
Vattenst
vid Tivoli
Vattenst
i havet
Vattenf
Torsebro
0112.4---9.37.4411.214,1 0,0 0.370.2415.3
0212.8---9.17.3210.313,0 2,7 0.340.2924.5
0312.6---8.97.2910.313,7 3,0 0.330.3325.0
0412.7---97.3210.710,7 9,0 0.350.2524.3
0511.6---9.17.3410.59,6 23,1 0.330.2323.1
0611.3---9.27.3810.59,5 0,6 ---------
0710.9---9.57.4310.810,1 0,0 ---------
0810.8---9.87.4610.610,0 4,0 0.320.2730.3
0910.1---9.97.4410.56,4 2,4 0.390.1232.6
109.2---9.67.3210.36,2 1,8 0.500.4533.3
118.9---9.27.1510.14,6 0,0 0.560.5133.4
128.4---9.17.0910.16,4 1,2 0.600.4534.4
137.9---9.87.15107,3 17,1 ---------
147.8---9.67.1710.38,1 10,7 ---------
157.7---9.57.1910.77,7 12,4 0.650.5131.0
167.6---9.67.3711.49,4 0,0 0.670.2239.8
177.9---9.77.4411.211,0 0,0 0.660.2847.9
188.5---9.77.3410.712,7 0,0 0.640.2748.1
198.8---9.47.2510.311,7 0,0 0.630.1950.0
208.9---9.37.2310.210,5 0,0 ---------
219.3---9.17.231011,5 0,0 ---------
229.5---9.17.26109,8 0,0 0.580.3044.2
239.4---8.97.2810.38,3 0,0 0.530.1637.9
249.1---8.97.3410.79,0 0,0 0.450.0528.1
258.8---9.57.4710.94,2 1,1 0.380.0928.6
266.9---10.27.5810.72,8 2,0 0.370.3935.2
276.5---10.27.5510.51,3 0,0 ---------
285.9---10.37.5410.50,8 0,0 ---------
295---10.57.5710.74,9 1,8 0.370.1729.8
304.9---11.17.67113,5 0,0 0.30-0.0524.2     

Tillbaka