Årssammanfattning


Vädret året dag för dag| Föregående år |Nästa år |Genom tiderna

De här värdena uppmättes i Helgeå vid naturum under 2012

Helge ånline startade 2011 med en mätstation i Helge å vid naturum Vattenriket. Tekniska problem har satt käppar i hjulet och mätningarna fick avslutas efter ett år. Mätningarna ligger nere tills vidare.

  Medelvärde för året Max för året Min för året

Vattentemperatur 11 °C 23,8 °C (den 26/7) -0,2 °C (den 15/2)
Grumlighet/Turbiditet 8,9 FNU 89,6 FNU (den 19/3) 4,2 FNU (den 9/4)
Syrgashalt 9,8 mg/l 14,3 mg/l (den 26/1) 5 mg/l (den 7/8)
pH 7,26 7,9 (den 7/9) 6,61 (den 27/2)
Ledningsförmåga/Konduktivitet 11,3 mS/m 16,2 mS/m (den 26/5) 8 mS/m (den 9/2)
Vattenstånd Tivoli 0,4 möh 1,33 möh (den 10/1) -0,01 möh (den 24/8)
Vattenstånd Havet 0,1 möh 0,86 möh (den 9/1) -0,67 möh (den 21/2)
Vattenföring 33,9 m3/s 95,2 m3/s (den 27/2) 2,1 m3/s (den 11/6)

Temperatur 8,7 °C 29,9 °C
(den 24/7 2012)
-16,2 °C
(den 13/12 2012)
Nederbörd Årsnederbörd
617,5 mm
Nederbördsrikaste dygnet
26,1 mm
(den 24/6 2012)
Antal nederbördsdagar
141
Vind   Max vindhastighet under året
Västlig hård vind 17,4 m/s
(den 4/1 2012)
 

Vattenståndet redovisas från och med 2014-12-11 i höjdsystemet RH2000, 9 cm högre än det tidigare höjdsystemet RH70. För att jämföra vattenståndsvärden före och efter 2014-12-11, ska man dra ifrån 9 cm från mätvärdena från och med 2014-12-11 (alternativt lägga till 9 cm från värden tidigare än 2014-12-11).

Helge å månad för månad

MånadVatten-
temp
Grumlighet/
Turbiditet
SyrgashaltpH        Ledningsf/
Kond
Luft-
temp
Månads-
nederbörd
Vattenst
vid Tivoli
Vattenst
i havet
Vattenf
Torsebro
011.312.512.86.9911.61,5 59,3 1.120.3872.4
020.18.613.26.7811.9-1,1 17,0 0.48-0.0951.1
0358.211.77.1511.15,7 6,0 0.60.0354.9
047.76.910.77.37116,9 42,5 0.370.1334.4
0515.37.897.4311.513,5 13,5 0.14-0.0623.6
0616.7---8.57.2511.914,9 68,0 0.120.0215.4
0719.8---7.37.2310.718,1 71,6 0.180.0417.8
0819.7---7.17.410.417,8 62,6 0.140.0612.3
0914.7---8.67.6512.514,0 54,6 0.30.2212.5
109---9.67.3610.58,2 96,2 0.470.2632.8
114---10.87.6411.46,0 64,5 ---------


 

Tillbaka