Biosfärområde Vattenriket 10 år

Vattenriket firar tio år som biosfärområde


2005 blev Kristianstads Vattenrike utnämnt till ett Biosfärområde. Sedan dess har Vattenriket fungerat som ett modellområde för hållbar utveckling. Tillsammans arbetar ekologer, informatörer, naturvägledare och pedagoger med att bevara, utveckla och stödja landskapets värden - bra för både natur och människa.

Staden i Vattenriket. Foto: Patrik Olofsson/N
Foto: Patrik Olofsson/N.

I hela världen finns drygt 600 biosfärområden. Fem av dem ligger i Sverige. Vattenriket är landets äldsta. 2015 firar Biosfärområde Vattenrike 10 år. Firandet kommer att genomsyra Vattenrikets verksamhet från naturums utställning och program till ekologiska projekt och marknadsföring. Vi blickar tillbaka och lyfter goda exempel.

Periodic Review 2005-2015Utvärdering av Unesco - Periodic review
Det är FN-organdet Unesco som utser och godkänner biosfärområden. Under året ska en så kallad periodic review lämnas in till Unesco. Det är en utvärdering som alla biosfärområden måste göra vart tionde år. Verksamheten granskas och Unesco beslutar om området får fortsätta vara ett biosfärområde. Läs mer

 

 

Vattenriket 10 år som biosfärområde

Folder med en kort sammanfattning av biosfärområdets första tio år med goda exempel på biosfärarbetet (pdf 800 kb)

 

 

Jubileumsfirande hela året och extra mycket den 12 september

I naturum Vattenrikets vårprogram märks jubileet i en rad lunchföredrag under rubriken ”Lär om Biosfär”. Jubileet kommer att synas på flaggor och nya skyltar. Inne på naturum kommer det framåt sommaren att finnas en multi touch-skärm där biosfärområdets första tio år visas på ett interaktivt och roligt sätt.

Lördag den 12 september är det dags för stora firardagen på naturum Vattenriket. Det blir intervjuer med nyckelpersoner, naturaktiviteter och framträdanden  –  kort sagt en massa upplevelser för alla sinnen och åldrar, både inne och ute. Läs hela programmet

Vattendroppe i glas
Under våren lanseras dessutom en ny profilprodukt för Vattenriket. Studio glashyttan i Åhus har tagit fram en glasdroppe med ett blått fält. Droppen symoliserar Vattenriket och vattnets betydelse. Här finns åar, sjöar och hav, djupa skogar och sandiga marker. Överallt spelar vattnet en avgörande roll.

Droppen finns att köpa på naturum Vattenriket från och med februari 2015.

 

Kalendarium

LÄR OM BIOSFÄR: BIOSFÄROMRÅDET FIRAR 10 ÅR
Onsdag 25 februari kl 12.15–13.

Biosfärområdets koordinator Carina Wettemark summerar Vattenrikets tio första år som biosfärområde - ett modellområde för hållbar utveckling som är bra för både natur och människa.

PRAT EFTER MAT: LÄR OM BIOSFÄR - Från utemuseer till naturum
Onsdag 6 maj 12.15–13.

Vattenrikets arbete med information och kommunikation har väckt uppmärksamhet i hela landet och är viktigt för att klara Unescos krav på biosfärområden. Vattenrikets Karin Magntorn och Åsa Pearce ger biosfäriska, goda exempel som visar vägen ut i Vattenriket.

LÄR OM BIOSFÄR - Sandiga goda exempel
Onsdag 27 maj kl 12.15–13.

Biosfärenhetens Carina Wettemark och Karin Hernborg berättar om det biosfäriska arbetet i Vattenrikets värdefulla sandmarker.

JUBILEUM VATTENRIKET 10 ÅR SOM BIOSFÄROMRÅDE
Lördag 12 september
Vi firar Vattenrikets tio första år som biosfärområde med framträdanden, musik, mat och lekar – något för alla sinnen och åldrar. Läs hela programmet

PRAT EFTER MAT
LÄR OM BIOSFÄR FOKUS PÅ VÅTMARKERNA LÄNGS HELGEÅN
Onsdag 9 september kl 12.15–13.

Naturvårdssamordnare Hans Cronert delar med sig av erfarenheter från mer än 25 års arbete med strandängarnas vadarfåglar och våtmarksområdets ängar, sumpskogar och rikkärr. Allt i nära samverkan med bönder, markägare, ideella organisationer och olika myndigheter.

PRAT EFTER MAT
LÄR OM BIOSFÄR VATTENVÅRD I VATTENRIKET
Onsdag 23 september kl 12.15-13.

Biosfärenhetens Jonas Dahl berättar om åtgärder i Vattenriket för renare vatten och bättre livsmiljöer för fiskar, musslor och andra vattenorganismer.

BIOSFÄRBUSS TILL NYANLAGDA VÅTMARKER
Lördag 26 september kl 10–15.

Biosfärenheten arbetar för att förbättra vattenkvaliteten i Vattenriket. Tillsammans med limnolog Jonas Dahl besöker vi nyanlagda våtmarker, lekbottnar för fisk och nya vandringsvägar. Vi provar också på ”skogsbad” och låter oss sköljas av naturens lugn. Biljetter 50 kr. Biljetter finns att köpa på naturum efter sommaren. Ta med fika på resan eller beställ en kaffekorg hos länk Fredholms på naturum.

 

Tillbaka