Länkar


Detta är ett litet urval av länkar som knyter an till vår verksamhet.


Biosfärområden

länk MAB-programmets internationella hemsida

 

FN-organet UNESCO i Paris samordnar det världsövergripande nätverket av Biosfärområden. På deras hemsida (engelsk) kan man läsa om tankarna bakom "Man and the Biosphere" programmet, om alla de drygt 600 Biosfärområdena som finns i världen och mycket mer.

länk Svenska MAB programmets hemsida Detta är den officiella hemsidan för svenska mab med ständigt aktuell information om vad som händer i Sverige med biosfärområden och kandidatområden.

länk Biosfärområdet Blekinge Arkipelag

länk Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

länk Biosfärområde Östra Vätterbranterna

länk Biosfärområde Nedre Dalälven

länk Vindelälven Biosfärkandidatområde


Ramsarområdet

länk Våtmarkskonventionen (Ramsar) Naturvårdsverkets information

länk The Ramsar convention on wetlands Våtmarkskonventionens internationella hemsida


Övrigt

länk Vattenrikets vänner Ideell och fristående förening som verkar för att stödja utveckling och förnyelse av projekt i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike och naturum Vattenriket.

länk Nedre Helgeåns fiskevårdsområde Nedre Helgeåns fiskevårdsområde är ett av de mest omfattande i Skåne. Det omfattar i stort sett samma område som Kristianstads Vattenrike.

länk Nordöstra Skånes Fågelklubb Fågelklubben organiserar exkursioner, ordnar studiecirklar, genomför inventeringar och mycket mer. På deras hemsida finns bland annat en obsbok, som hålls ständigt aktuell.

länk Naturens bästa

En kvalitetsmärkning från Svenska Ekoturismföreningen i samarbete med VisitSweden.

länk Regionmuseet Kristianstad Utställningar, konsthall, expertkunskap inom kulturmiljö, Landsantikvarien i Skåne mm

 

Tillbaka