Vattenriket i litteraturen


Vattenriket i fokus Kulturhistoria Foldrar Grundvatten
Huvudsakliga referenser Växter o svamp Film Miljöskydd
Övergripande Fåglar Turism Tvärvetenskap
Ekomuseer, Biosfärområden Övrig fauna Naturskola Fysisk planering
Geologi, landskapshistoria Naturvård Examensarbeten Skönlitteratur

Vattenriket i fokus

Vattenriket i fokus är Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrikes skriftserie (ISSN 1653-9338). I Vattenriket i fokus publiceras rapporter och inventeringar som utförts på uppdrag eller i samarbete med Biosfärkontoret. Skriftserien startade år 2006.Ett urval av viktiga publikationer

I ansökan till Unesco gjordes ett urval av huvudsakliga referenser fram till år 2005. dessa 70 referenser finns samlade i ecxelfil.
excel


Foldrar

Några av Vattenrikets foldrar finns som pdf. www.vattenriket.kristianstad.se/folder/


Övergripande om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike


Verksamhet


Om ekomuseer, Biosfärområden och naturinformation med koppling till Kristianstads Vattenrike


Geologi och landskapshistoria


Kulturhistoria


Växter och svamp


Fåglar


Övrig fauna


Naturvård


Grundvatten


Miljöskydd , sjöar, åar

Tvärvetenskap


Turism


Naturskola /undervisning


Fysisk planering


Examensarbeten mm


Skönlitteratur

Läs mer om skönlitteratur i Vattenriket


Tillbaka