Vattenriket i litteraturen

”En pojke som växte upp i Kristianstad på 1890-talet fick sitt liv präglat av tre stora bildningsfaktorer, av tre makter, som formade hans tillvaro och danade hans väsen. Först Hemmet. Ingen lodlina räcker ner i dess djup; det är ursprungskällan, utan botten. Så skolan. Det var ännu den gamla latinska lärdomsskolan, belyst av det klassiska svenska odlingsarvets aftonrodnad.. Att rektor Nils Ehrnberg var i släkt med romarandan, det låg i öppen dag till och med för skolgossarnas blickar. Slutligen Helgeån. När skolan gav oss fria, skyndade vi ner till ån, som var den store trogne lekkamraten. Den var mer än det: den var poesin och äventyret. För mig står den som ett levande väsen, som jag skyller tack i jämnbredd med de andra goda makter, som skyddade och fostrade min barndom.” 
citat ur Fredrik Bööks ”Historier från Helgeån och hembygden"

allaSkönlitteraturen med anknytning till Vattenriket är sammanställd av Sten Jacobsson, bibliotekarie Kristianstads Stadsbibiliotek.

Vattenriket har satt i spår i litteraturen i författarskap med anknytning till Kristianstad. 

Här finner Du en förteckning över böcker som på olika sätt berör Vattenriket, jämte hänvisningar till var i böckerna ämnet behandlas.

Storskolan Fredrik Böök

Storskolan, 1940
Sidorna 7 ff.

Historier från Helgeån och hembygden, 1951
Sidorna 5-23

 

Den svenska södern Carl Fries

Den svenska södern, 1963
Sidorna 117, 120, 128-129, 141

 

 

 

Olle Hammarlund Olle Hammarlund

Onkel Enoks hus, 1975
Sidorna 16-17, 69-70

Röster i vinden, 1973
Sidorna 119-123: ”Vattenvärlden”
Sidorna 131-135: ”Floden”
Sidorna 141-155: ”Flodfärden”

 

 

Dagdrömmar

Gustaf Hellström


 

 

 

 


Speglingar

Albert Henning

Speglingar, 1915
Sidorna  43-63

Meditationer, 1919
Sidorna 61-63

Från det levande Skåne (red. Harald Schiller), 1948
Henning, Albert: Landsändan alltför långt norr om landsvägen 
Sidorna 101-105

 

 

 

 

 

 

 


dykungen

Birgitta Trotzig 

De utsatta, 1957
Sidan 30

Berättelser, 1977
Sidorna 89, 110-111

Dykungens dotter, 1985
Sidorna 25, 46, 65, 70, 76, 102-104, 142, 205

 

 

 

 


 

 

Eva Waldemarsson

Kungens stad, 1969
Sidorna, 106, 11, 122, 167

 

 

 

Tillbaka