Natur- och kulturlandskapet


"Hur många svenskar har klart för sig att de tre nedersta milen av Helgeåns lopp med Araslövssjön, Hammarsjön Egeside sjö och Yngsjön ger plats i landskapet, fristad och liv åt ett stycke natur utan fulltonig motsvarighet i hela detta land" Carl Fries 1958

Landskapet i Kristianstads Vattenrike är rikt och omväxlande med en mångfald naturtyper. Som en blå tråd genom Vattenriket flyter den mäktiga Helge å, kantad av vidsträckta strandängar, sumpskogar och vasshav. Från åsen letar sig strömmande vattendrag i raviner med rik ädellövskog. På de torra sandiga markerna har en speciell flora och fauna utvecklats.

Länktips! länk Sländan är en databas med arter i Kristianstads och Bromöllas kommuner. Arterna beskrivs med foton och text. Drivs av Naturskyddsföreningen, Nordöstra Skånes Fågelklubb och Lunds Botaniska förening.


Reservat
Se den på karta och läs mer om naturreservaten inom biosfärområdet.

Linderödsåsen. Foto Sven-Erik Magnusson
Våtmarksområdet, sluttningsskogarna, de strömmande vattendragen, de sandiga odlingsmarkerna- alla är de exempel på värdefull natur i de tio temaområden som idenfierats. Läs och titta på fina bilder här.

Vramsån. Foto Sven-Erik Magnusson

Vattendragsrapport, mätvärden, Vramsåns naturvården

Guldstekel. Foto Patrik Olofsson

Tack vare de skiftande och välbevarade miljöerna lever många sällsynta växter och djur i biosfärområdet. Läs mer om de rödlistade arterna här.

Törnskata. Foto Patrik Olofsson

Uttern är tillbaka i Vattenriket och ses vintertid vid naturum.

Törnskata. Foto Patrik Olofsson

Ett 30-tal  fågelarter från Vattenriket i text och bild

Stork. Foto Patrik Olofsson

Kungsfiskare ses vintertid vid naturum och häckare regelbundet i Vattenriket.

Stork. Foto Patrik Olofsson

Läs mer om storken i Vattenriket, rapportera storkobservationer och följ storkarna i trakten genom regelbunden information.

Örn. Foto Patrik Olofsson
En stor del av landets havsörnar tillbringar vintern i Kristianstads Vattenrike och längs den närbelägna kusten. Naturfotografen och skribenten Patrik Olofsson oss en beskrivning i bild och ord av örnarna i Vattenriket.

Trana. Foto Patrik Olofsson
Sedan några år tillbaka rastar tusentals tranor i Kristianstads Vattenrikes under våren! På transidorna kan du läsa mer och från mars månad varje år rapportera och ta del av andras rapporter.

Elritsa. Foto Karin Magntorn
Flera par fiskgjusar häckar i Vattenriket. Deras långväga flyttning följs av flyttfågelforskare med hjälp av GPS. Klicka på kartan så kan du också följa deras färd!

Elritsa. Foto Karin Magntorn


Sedan 2010-2012 häckade ett par pilgrimsfalkar i en bolåda på vattentornet mitt i Kristianstad.


Elritsa. Foto Karin Magntorn

Ett 30-tal  fiskarter från Vattenriket i text och bild

Mussla. Foto Karin Magntorn

Ett 30-tal  småkryp under  vatten i Vattenriket i text och bild

v
Följ med på en Flodbåtsfärd på Helge å, möt fisken mal, pungmes, stork, rödspov och mycket mer i filmen "Med Flodbåten i Vattenriket".

Tillbaka