ÄspetNatureservatet Äspet ligger direkt söder om Åhus centrum, vid havet. Det är ett kustdynlandskap som både omfattar moss- och lavrika tallskogar, ett fågelrikt lagunområde, långsträckta sandrevlar och sandstrand.  Skogen är ett mycket omtyckt strövområde med ett flertal stigar genom och lagunen/ Korran en fin fågellokal för rastande vadare. Det finns två fågeltorn i anslutning till lagunen, parkeringsplats och spångad stig.

Reservatsbeslut
Mer info
Karta


Kustlagunlandskapet med korran och "nya fågeltornet". Foto Sven-Erik Magnusson

Reservatsbeslut och föreskrifter
Äspet naturreservat bildades 1963 och reviderades 1996. Reservatsbeslutet med föreskrifter finns att hämta nedan som pdf fil. Bland föreskrifterna kan särskilt nämnas att reservatet omfattar ett fågelskyddsområde med beträdnadsförbud mellan 15 mars och 30 september. Under den perioden får man bara röra sig på markerade stigar till fågeltornen och inte trafikera havet innanför karen. Karta över fågelskyddsområdet finns i reservatsbeslutet nedan.
Reservatsbeslut och skötselplanI Äspets kan man kombinera sol och bad med fågelskådning. En spångad stig leder fram till fågeltornet där man bl.a. kan titta på höstrastande vadare. Foto: Karin Magntorn (bild 1 och 2) och Sven-Erik Magnusson

Mer om Äspet som besöksplats i Vattenriket

Läs mer på sidorna om besöksplatser i Vattenriket.


Äspets naturreservat från ovan. Tallskogen övergår i våtmarksområdet runt Korran. Upp till 20 olika arter vadare kan man få se under höstrastningen, här en kärrsnäppa.
Foto: Sven-Erik Magnusson

Karta över ÄspetTillbaka