Håslövs ängarNaturreservatet Håslövs ängar utgörs av närmare 200 hektar välhävdade inlandstrandängar vid Hammarsjöns nordöstra sida. Ängarna står under vatten under vinterhalvåret men lyser gröna under sommaren. De vidsträckta ängarna med grunda vattensamlingar är häckningsmiljöer för vadare och rastande änder.

Reservatsbeslut
Mer info
Karta


En förutsättning för det rika fågellivet är den hävd av ängarna som sker genom slåtter och bete. Foto: Sven-Erik Magnussom (bild 1 och 3) Och Patrik Olofsson/ N

Reservatsbeslut och föreskrifter samt skötselplan

Håslövs ängars naturreservat är det äldsta inom våtmarksområdet. Det bildades redan 1967. Bland föreskrifterna kan nämnas att det generellt är förbjudet att köra bil på markvägen på Håslövs ängar samt att man under perioden 15 mars till 15 juli endast får gå på den markerade stigen.
(161 kb) Reservatsbeslut
(5 mb) Skötselplan 2006-11-20


Passa på att besöka Håslövs ängar i början av maj då fågelskådningensdag firas. Då blommar Kabbelekan, en av karaktärsväxterna på Håslövs ängar, och många njuter av fågelskådning och fika på. På väg ut till fågeltornet kan du stanna till i fågelskådningsplattformen som är på halva vägen. Foto: Sven-Erik Magnusson, Karin Magntorn (bild 2 och 3)

Mer om Håslövs ängar som besöksplats i Vattenriket

Vid Håslövs ängar finns parkering, toalett, fågeltorn och en utkiksplattform med rullstolsramp. Bästa tiden för ett besök är mars- juni. Hela året får man gå/ cykla på markvägen som går runt ängarna. Beträdnadsförbud råder på ängen mellan 15 mars och 15 juli, men även resten av året är det olämpligt att gå ute på ängsmarkerna. Till Håslövs ängar kommer man från Skånes Viby. Mer info finns på sidorna om besöksplatser i Vattenriket.


Håslövsängar är en nära 200 hektar stor hävdad strandäng. Mitt på ängen kan du se Brudastenen, ett stort stenblock omgiven av lysande vit ängsbräsma. Foto: Karin Magntorn, Sven-Erik Magnusson (bild 2 och 3)

Karta över Håslövs ängarTillbaka