Naturreservat i Vattenriket


Här kan du läsa om naturreservat inom Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. I flera av reservaten finns stigsystem, fågeltorn och spängar som gör områdena tillgängliga. De flesta reservaten kan du läsa mer om genom att klicka på kartan eller länkarna nederst på sidan.

karta över biosfärområdet

Ingen info ännuIngen info ännuMaltesholmForsakarDegeberga backarEgesideGropahåletPulkenHovby ängarRinkaby ängarHåslövs ängarHerculesÄspetÅrummetFjälkinge backeIsternãsetNäby fält fredriksdalsviken Balsberget Klintabäcken Horna sjömark Åby ängar Olarp Åsums ängar och Åsumallet Vramsåns mynning Horna sandar Horna grushåla Sånnarna Blå markering visar Ramsarområdet (internationella våtmarkskonventionen). Karta T-kartor Sweden AB.

Bilder, beslut och kartor


 

 

 

 

 

 

pil Läs mer om naturreservaten i Kristianstads kommun på Länsstyrelsens hemsida

 

Tillbaka