IsternäsetIsternäset är en närmare 150 hektar stor betad strandäng som sträcker sig mellan Kristianstads stadskärna och Araslövssjön. Naturreservatet gränsar i norr till Näsby fält naturreservat och ett stigsystem binder samman de båda, så att man kan vandra en sträcka på ca 1 mil genom våtmarksmiljöerna. Ängarna svämmas regelbundet över och när vattnet drar sig tillbaks utgör ängarna fina häcknings- och rastmiljöer för änder och vadare.

Reservatsbeslut
Mer info
Karta


Isternäsets nästan 150 hektar strandängar sträcker sig ut mot Lillö. Under sommarhalvåret står strandångarna gröna medan de under vinterhalvåret täcks av högvatten. Foto Karin Magntorn (bild 1) och Patrik Olofsson/ N

Reservatsbeslut och föreskrifter

Isternäsets naturreservat bildades 2001-03-26. Reservatsbeslutet med föreskrifter finns att hämta nedan som pdf fil. Bland föreskrifterna kan särskilt noteras att förbud gäller att:
Beträda område som markerats på kartan till beslutet under perioden 15 mars - 15 juli (gäller ej brukare av området), dock att reservatsförvaltaren kan medge undantag i samband med utförande av vetenskapliga eller andra undersökningar, bedriva fiske ifrån båt i Helgeå inom särskilt markerad del av Helge å inom reservatet under perioden 15 mars - 15 juli.
(165 kb)

Mer om Lillöområdet

Med startpunkt vid naturum Vattenriket eller Lillö borgruin tar man sig lätt till fots längs Linnerundan ut på Isternäset. Läs mer på sidorna om Lillöområdet.


Bild 1: Översvämmade strandängar vid Isternäset. Bild 2: Betesdjurens hävd av markerna på Isternäset och Blackan är en förutsättning för fågellivet. Foto Sven-Erik Magnusson

Karta över Isternäset

Tillbaka