Näsby fältNäsby fält, som blev naturreservat 2002, var förr ett militärt övningsområde. Kristianstads kommun köpte området av försvaret 1995 delvis för de stora natur- och rekreationsvärdena. Området har en mycket skiftande karaktär, och innehåller t.ex. öppna marker, busk- och vassområden, strandängar och rika ädellövskogar. Allt detta kan man uppleva genom att ta sig runt i området på någon av grusvägarna, eller till fots på den markerade stigen.


Blåsippor, gulsippor och vitsippor täcker marken i april månad. Foto: Karin Magntorn

Reservatsbeslut och föreskrifter
Näsby fält naturreservat bildades 2002-11-18. Reservatsbeslutet med föreskrifter finns att hämta nedan som pdf fil.
(165 kb)

Skötselplan 2002
fil (3 MB)


Stigsystemet på Lingenäset är välmarketat, du kan både gå på stigarna genom skogen, och ta dig fram torrskodd på spångarna över de blötare områdena. Foto: Karin Magntorn och Sven-Erik Magnusson (bild 2 och3)

Reservatskartor
fil(311 kb)I maj månad lyser skogen ljusgrön av Ramslöken som växer här. Naturskolan har ett av sina uteklassrum på Näsby fält. Foto: Karin Magntorn

Mer om Näsby fält som besöksplats i Vattenriket

Näsby fält ligger alldeles intill Högskoleområdet, strax norr om Kristianstad. Cykelburna når området söderifrån via Högskolan och vidare in på markvägen förbi Västra fäladen, Näsby gård och sedan upp till Norra Lingenäset. För bilburna är Norra Lingenäset den bästa utgångspunkten. För bilburna är Norra Lingenäset bästa utgångspunkten. Från Kristianstad ta Snapphanevägen norrut. Vid området Gamlegården (vid JETmacken) sväng vänster in på Tvedegårdsväg och följ skyltarna mot Naturreservat.
Läs mer på sidorna om Besöksplatser i Vattenriket.

Karta över Näsby fält
Tillbaka