Pulken-Yngsjön


Safaritur i Egeside. Foto Sven-Erik Magnusson
Foto Sven-Erik Magnusson.

länk Reservatsbeslut


länk Skötselplan pdf

 


Läs mer om Pulken som en av Vattenrikets besöksplatser

länk Besöksplats PulkenTillbaka