Rinkaby och Horna ängarNaturreservatet Rinkaby och Horna ängar ligger längs Hammarsjöns östra sida ca 10 km sydost om Kristianstad. Reservatet omfattar drygt 190 ha och domineras av ogödslade betes- och slåtterhävdade strandängar. Här finns en rik flora och fauna. Inom reservatet finns också igenväxande bladvassar, videbuskmarker och en fd tegelbruksdamm, naturtyper som också skall bevaras och utvecklas genom reservatsbildningen.

Naturreservatet Rinkaby och Horna ängar är svårtillgängligt för allmänheten och är främst avsatt för att bevara fågellivet och den känsliga naturen. Besökare hänvisas istället till fina stigar och bra information vid det intilliggande naturreservatet Hercules, som är en av besöksplatserna i Kristianstads Vattenrike, och Håslövs ängar, där man under våren kan få fina upplevelser av rödspovar och spelande brushanar utan att störa.

Reservatsbeslut och föreskrifter
(237kb)

Reservatskartor
(600 kb)


Karta över Rinkaby och Horna ängarTillbaka