Sånnarna


Utemuseum Sånnarna. Foto Sven-Erik Magnusson
På Sånnarna finns ett av Vattenriket utemuseer. Här kan man sommartid läsa om traktens natur och kulturhistoria. Foto Sven-Erik Magnusson.

länk Reservatsbeslut


länk Skötselplan


länk Kommunfullmäktiges protokoll

Skånes Pampas. Foto Patrik Olofsson/N
Sånnarna för tankarna till Pampas vidder.
Foto Patrik Olofsson/N.

Tillbaka