Upplev Vattenrikets besöksplatser med naturvägledare


Upplev vattenrikets besöksplatser med guideFölj med någon av våra naturvägledare och lär mer om naturen på någon av Vattenrikets fina besöksplatser runt om i biosfärområdet. Naturvägledaren möter upp vid någon av sex utvalda besöksplatser i Vattenriket. Här nedan kan du läsa om innehåll, pris och om hur du bokar.


Utemuseum Kanalhuset

Utemuseum Kanalhuset vid Helgån i Kristianstad. Foto: Sven-Erik Magnusson.
Utemuseum Kanalhuset vid kanten av Helge å. Foto: Sven-Erik Magnusson.

 

Vandring: Cirka 1 kilometer
Tidsåtgång: 60 minuter. Kan förlängas efter önskemål.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

 

Kanalhuset är Kristianstads gamla råvattenintag som gjordes om till Vattenrikes första besöksplats i början av 1990-talet. Innan besökscentret naturum byggdes 2010 var detta porten ut till Vattenrikets härliga natur. Nu har Kanalhuset fått en ny utställning som berättar om staden Kristianstads vattenrika historia, om de som bor över och under Helgeåns vattenyta och om hur åns vattennivå varierar naturligt med cirka två meter i sin årliga cykel. Under guidningen går vi en bit ut på den breda ekspången genom videt och upplever våtmarkerna längs ån. Här är det lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn. Guidningen börjar och avslutas vid Kanalhuset. Se vägbeskrivning och läs mer om Utemuseum Kanalhuset.


Lillöområdet

Lillö borgruin i full grönska. Foto: Karin Magntorn.
Lillö borgruin i sommarskrud. Foto: Karin Magntorn.

 

Vandring: Cirka 1,2 kilometer
Tidsåtgång: 60 minuter. Kan förlängas efter önskemål.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

 

Öppna strandängar med växtprakt, fågelliv och Helgeåns vatten som omsluter ruinen efter den en gång ståtliga borgen Lillöhus på ön Blackan. Här får vi en glimt av hur landskapet såg ut som mötte naturforskaren Carl von Linné när han besökte området på mitten av 1700-talet. Vår naturvägledare berättar om borgens spännande historia, vi tittar på arkeologiska fynd från livet på Lillö och går en bit för att njuta av vyerna av de härliga, öppna strandängarna där korna betar i godan ro på sommarhalvåret. Naturvägledaren möter upp vid Lillö borgruin där guidningen börjar och avslutas. Se vägbeskrivning och läs mer om Lillöområdet.


Ekenabben

Människor vandrar bland ekarna på Ekenabben. Foto: Sven-Erik Magnusson.
Ekarna på Ekenabben minner om äldre tider. Foto: Sven-Erik Magnusson.

 

Vandring: Cirka 1,5 kilometer
Tidsåtgång: 60 minuter. Kan förlängas efter önskemål.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

 

Vår naturvägledare tar er med på en vandring på spång genom frodig sumpskog och magnifika gamla ekar vid Hammarsjöns strand. Det blir också en tur genom Kristianstads vattenrika historia och en tillbakablick till en svunnen värld. Idag syns det få spår, men Ekenabben var en gång traktens nöjescenter. Här stod ett stort danspalats och i paviljongen uppträdde storheter som Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edward Persson. Naturvägledaren möter upp er vid Ekenabbens parkering där guidningen börjar och avslutas. Här går lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn. Se vägbeskrivning och läs mer om Ekenabben.


Näsby fält

Skogen vid Norra Lingenäset prunkar av sippor om våren. Foto: Karin Magntorn.
Skogen vid Norra Lingenäset prunkar av sippor om våren. Foto: Karin Magntorn.

 

Vandring: Från 700 meter (denna sträcka är tillgänglig med rullstol) upp till 6 kilometer.
Tidsåtgång: Turen på 700 meter tar 45 minuter. Turen på 6 kilometer tar 180 minuter. Sträcka och tid däremellan kan anpassas efter önskemål.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

Vid Näsby fält kan man uppleva allt från öppna, gröna betesmarker, lummig ädellövskog, ett hav av sippor, till vass, vide och fantastisk fågelsång. Allt beror på vilken tid på året ni kommer och hur lång sträcka ni vill gå. Naturvägledaren möter er på parkeringen vid Norra Lingenäset där guidningen startar och avslutas. Härifrån leder en 700 meter långa grusgång genom den lummiga lövskogen fram till en fågelskådarplattform vid Araslövssjöns kant. Här syns ibland den stora fiskgjusen fiska i vattnet, tornfalken ryttla i luften och grodor hoppa i leran under tornet. Slingan är lätt att ta sig fram med rullstol och barnvagn.

Vill ni gå längre fortsätter vi ut på träspången, vidare in genom skogen och ut på de öppna fälten. Här övade militären stridsvagnskörning fram till början av 1990-talet. Idag ligger grodrom i vattenpölar i spåren efter de tunga pjäserna. Turen fortsätter antingen genom hagmarkerna tillbaka till parkeringen (totalt 4 km) eller vidare genom grönskan till en av Kristianstads äldsta gårdar, Näsby gård. Här vänder vi tillbaka och går på grusväg genom det öppna landskapet tillbaka till parkeringen (totalt 6 km). Om ni vill kan ni ta med något att fika med vid parkeringen eller vid den intilliggande grillplatsen innan eller efter guidningen. Se vägbeskrivning, en kort film om vad du kan uppleva och läs mer om Näsby fält.


Hercules

Utsikt över en av dammarna vid Hercules. Foto: Karin Magntorn.
Dammarna vid Hercules skänker lugn till själen. Foto: Karin Magntorn.

 

Vandring: 3,2 kilometer.
Tidsåtgång: 120 minuter.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 2000 kr.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

 

Hercules bjuder på öppna slåtterängar, vidsträckta vassar, videsnår och stora dammar. Här myllrar det av liv, både i luften, bland buskarna och i vattnet! Vår naturvägledare tar er med på en vandring på spång genom videbuskar, över ängarna till utemuseet vid dammarnas strand. Utmed färden får ni höra om det gamla bondelandskapet, tegelbruket som gett platsen sitt namn och om områdets fantastiska naturvärden.
Naturvägledaren möter upp er på Hercules parkering där guidningen börjar och avslutas. Se vägbeskrivning, se en kort film om vad du kan uppleva och läs mer om Hercules.


Håslövs ängar

Det öppna landskapet vid Håslövs ängar. Foto: Sussie Söderlundh
På Håslövs ängar kan du njuta av öppna vidder. Foto: Sven-Erik Magnusson.

 

Vandring: Cirka 3 kilometer
Tidsåtgång: 60 minuter. Kan förlängas efter önskemål.
Maxantal: 25 personer
Pris inkl. moms: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Bokas via mail till: naturum@kristianstad.se

 

 

 

I slutet av 1980-talet höll de gamla slåtter- och betesmarkerna vid Håslöv på att växa igen. Tack vare många förenade krafter finns här idag välskötta strandängar som prunkar av ängsblommor under försommaren och utgör en klassisk rast- och häckningsplats för många fågelarter. Platsen är också ett bra exempel på hur arbetet i biosfärområde Vattenriket fungerar, där människor hjälps åt för att skapa goda förutsättningar för både natur och människa. njuta Här njuter vi av härliga vidder och Hammarsjöns blå spegel. Beroende på årstid kan vi få se den mäktiga fiskgjusen ryttla, höra tofsvipans underliga läte och se enkelbeckasinen störta i spelflykt.

Vår naturvägledare tar (beroende på tid) med er en bit ut eller hela vägen ned till fågeltornet på den lilla halvön som sticker ut i Hammarsjön. På vägen får ni höra om platsens historia och om vad som är på gång i naturen i området just nu. Naturvägledaren möter upp på parkeringen vid Håslövs ängar där guidningen startar och avslutas. Med rullstol kan man ta sig fram till ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn cirka 800 meter från parkeringsplatsen. Läs mer om Håslövs ängar.

 

Tillbaka till Upptäck Vattenriket med en naturvägledare