Fotografering och filmning


I naturums utställning får du enbart fotografera och filma för privat bruk. I Opteryx gäller fotoförbud av upphovsrättsliga skäl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tillbaka