Upptäck Vattenriket med en naturvägledare


Vad är Vattenriket och vad innebär det att vara ett biosfärområde? Vad kan man uppleva på naturum och i Vattenriket under året? Följ med på en rundvisning inne i utställningen, boka ett föredrag med film eller upptäck någon av alla Vattenrikets härliga besöksplatser ute i naturen tillsammans med en av våra naturvägledare.

 

1. Guidad tur i utställningen

Guidad tur i naturums utställningNaturvägledaren tar med gruppen på en 30 minuter lång rundvisning i utställningen. 

Plats: I utställningen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till söndag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder visningen på svenska, engelska och lätt svenska.
Tidsåtgång: 30 minuter/tur. Räkna gärna med extra tid för att självständigt ta del av utställningen efteråt.
Kostnad: Dagtid 375 kronor, kvällar och helger: 750 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.


2. Lär om Biosfär

Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Området är också ett Biosfärområde utsett av Unesco. Ett föredrag ger en bra grund i kunskapen om Vattenriket.
I naturums hörsal får ni veta mer om olika djur och besöksplatser i Vattenriket. Naturvägledaren berättar om Vattenrikets olika besöksmål. Efter föredraget fördjupar ni kunskaperna om biosfärområdet i en fin film av Patrik Olofsson.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till söndag
Antal personer: Max 60 personer
Språk: Vi erbjuder föredrag och film på svenska och engelska.
Tidsåtgång: 60 minuter. Räkna gärna med extra tid för att självständigt ta del av utställningen efteråt.
Kostnad: Dagtid 750 kronor för gruppen, kvällar 1500 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.


3. Naturens nyttor i Vattenriket (erbjuds från och med 2018)

I Vattenriket är vi rika. Inte bara på vatten utan på alla de nyttor som naturen ger oss helt gratis. De kallas ekosystemtjänster. Ett krångligt ord för något som egentligen är enkelt, så länge vi använder naturen på ett hållbart sätt. 
I naturums hörsal berättar naturvägledaren om ekosystemtjänsterna i Vattenriket. Vi tar vår utgångspunkt i äpplet som bara är ett av många mirakel i naturen som är till nytta och glädje för oss människor. Hur blir det ett äpple? Och vilka andra gratistjänster får vi av naturen? Vi avslutar med en fin film om ekosystemtjänsterna i Vattenriket.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 60 personer
Språk: Vi erbjuder föredraget på svenska
Tidsåtgång: 60 minuter. 
Kostnad: Dagtid 750 kronor för gruppen, kvällar 1500 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.


4. Stan är full av vatten

År 1614 byggde den danske kungen Christian IV staden Kristianstad som både säker fästning och hamnstad. Helgeån och våtmarkerna gav skydd mot svenskarna och var samtidigt en förbindelse med Östersjön. Ån har fortsatt att vara viktig för Kristianstadsborna men synen på våtmarkerna runt staden har ändrats över tiden. Från vattenrikt till vattensjukt till ett Vattenrike!

I den här föreläsningen tar naturvägledaren er med på en spännande resa genom historien med hjälp av historiska kartor och bilder. Vattnet och våtmarkerna är utgångspunkten i berättelsen om staden i Vattenriket, där vi gör nedslag i ett par av de vattenrelaterade händelser som har påverkat staden, naturen och människorna mest genom århundradena.

Plats: I hörsalen på naturum Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 60 personer
Språk: Vi erbjuder föredraget på svenska
Tidsåtgång: 60 minuter. 
Kostnad: Dagtid 750 kronor för gruppen, kvällar 1500 kronor.
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.

 


5. Lär känna Vattenriket

Få platser har så rik och varierad natur som Kristianstads Vattenrike. Området är också ett Biosfärområde utsett av Unesco. En kort vandring över naturumbron till Utemuseum Kanalhuset är ett bra sätt att lära känna Vattenriket.
Tillsammans med naturvägledaren går vi över naturumbron, längs Helge å och till Utemuseum Kanalhuset som är en av Vattenrikets besöksplatser. Längs guideturen berättar vi om Vattenrikets härliga natur, om uttrarna i Helge å och om Biosfärområdet. Vi avslutar guideturen genom att berätta om Kristianstads vattenrika historia vid utställningen vid Kanalhuset. Guiden avviker och om gruppen vill kan ni fortsätta längs den 6 km långa Linnérundan på egen hand.

Plats: Start vid naturum Vattenriket, avslutning vid Utemuseum Kanalhuset
Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Guidningen erbjuds på svenska och engelska
Tidsåtgång: 60 minuter.  Avslutning vid Utemuseum Kanalhuset. Kostnad: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme (om ni vill ha guide längs Linnerundan)
Boka: Maila till naturum@kristianstad.se.


6. Lugn av naturen

Vi människor mår bra i både kropp och knopp av att vara ute i naturen. Vi tar en titt på vad senaste forskningen säger och provar avkopplande sinnesövningar tillsammans. Kanske vill ni prova på Qigong? Eller genomföra det vi kallar Skogsbad?
I naturums närmiljö, eller på en annan av våra besöksplats som ni väljer, träffar ni naturvägledaren. Vi varvar teori med praktiska övningar. Längden på den upplevelsen anpassas efter önskemål. Kanske har ni tid för ett två timmars Skogsbad i någon av Vattenrikets fina skogar Ekenabben, Forsakar, Balsberget eller Äspet? Då upptäcker vi skogens lugnande verkan. Vi promenerar i lugnt tempo och varvar tystnad och fokuserande sinnesövningar med prat om varför vi mår bra av att vara i naturen.

Plats: I naturums närmiljö eller på besöksplats i Vattenriket
Dagar: Tisdag till fredag, dagtid
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder dessa aktiviteter på svenska
Tidsåtgång: Minst 60 minuter, kan förlängas beroende på val av innehåll och plats.
Kostnad: 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Boka och detaljplanera: Genom mail till naturum@kristianstad.se.


7. Vandra i Vattenriket

I Vattenriket är naturen alltid nära, stigar och spänger gör det lätt att ta del av naturvärdena och landskapet. Vi har satt samman några vandringsförslag för grupper som vill uppleva Vattenriket till fots. Naturvägledaren introducerar er till området och leder er runt. Ta på bra skor, kläder efter väder och fika. Vi lånar ut kikare till den som vill. Samling på respektive besöksplats utom när det gäller Linnerundan som utgår ifrån naturum Vattenriket.

Dagar: Tisdag till fredag
Antal personer: Max 20 personer
Språk: Vi erbjuder dessa aktiviteter på svenska
Tidsåtgång: Se respektive vandringsförslag
Kostnad:  Dagtid 1250 kr första timmen, därefter 750 kr per påbörjad timme.
Boka: Genom mail till naturum@kristianstad.se.

Linnérundan: 6 km, lätt terräng, 2,5 timmar inklusive fikapaus
Detta är en härlig vandring ut från staden till de öppna våtmarkerna. Vi upplever strandängarnas natur- och kulturlandskap och tittar också in i den medeltida borgruinen vid Lillö. Läs mer om Linnerundan.

Ekenabben: 1,5 km 1 timme
Vi träffas vid Ekenabben och går en fin vandring genom frodig sumpskog och magnifika gamla ekar vid Hammarsjöns strand. Vandringen bjuder på en fin blandning av natur och kultur. Läs mer om Ekenabben.

Hercules 3 km 2 timmar
Vi träffas vid parkeringen till besöksplats Hercules och får njuta av en varierad vandring över öppna slåtterängar, längs vidsträckta vassar och videsnår och förbi stora dammar. Utmed färden får vi höra om det gamla bondelandskapet, tegelbruket som gett platsen sitt namn och om områdets fantastiska naturvärden. Läs mer om  Hercules.

Degeberga backar- Forsakar, 6 km 3 timmar
Här upplever vi två helt skilda naturtyper på samma vandring. Vi vandrar över de magiska böjande kullarna Degeberga backar och fortsätter genom bokskogen på ravinkanten med Forsakarsbäckens vindlande vatten nedanför. Naturreservatet Forsakar har med sin djupa, trollska ravin och Skånes två högsta vattenfall i alla tider varit en inspirationskälla till sagor och sägner. Vandringen är lite mer krävande än de andra. Läs mer om Degeberga backar.

 

Tillbaka