Vattenriket - bästa klassrummet!


Är ni sugna på att använda naturum och Vattenrikets rika och
omväxlande natur i er undervisning? 
Välkomna att boka arbetspass och besök!
Vi jobbar med alla skolverksamheter; från förskola till gymnasium,
Vuxenskolan och SFI.


Välkomna att boka inför vårterminen 2018!

LÄNGRE ARBETSPASS

Vid de längre arbetspassen jobbar vi med en klass (max 30 elever) mellan ca kl 8 och 11 under 2-3 timmar, främst onsdagar, torsdagar och fredagar. Vi ser helst att samarbetet med varje klass består av minst två tillfällen, gärna fler. Mellan naturumbesöken kanske klassen eller barngruppen arbetar vidare på skolan/förskolan kring det aktuella arbetsområdet.

Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden, det biosfäriska arbetet och naturums aktuella tema utgör ramen för samarbetet. Skolans eller förskolans planer och mål är självklara utgångspunkter när vi tillsammans planerar arbetspassets innehåll och struktur. Under 2017-2018 har naturum lite extra fokus på det artrika Vattenriket och naturens nyttor, dvs ekosystemtjänster.

Vi förlägger gärna ett eller flera besök till Vattenrikets besöks- och projektplatser och inte bara till naturum och dess närhet. Läs om Vattenrikets alla besöksplatser här: www.vattenriket.kristianstad.se/plats/plats.php

I anslutning till arbetspassen kan vi också erbjuda ett kortare samtal med pedagogen, då vi reflekterar kring det vi jobbat med under förmiddagen.

Vi ser gärna att de elevarbeten som görs i samband med samarbetet visas upp i naturums hörsal. Föräldrar, syskon, släkt, vänner och alla andra naturumbesökare kan på så sätt ta del av elevernas alster.

Ansvar: Naturums naturpedagog Sam Peterson ansvarar för planering och genomförande av de längre arbetspassen.

GUIDNING FÖR BARN OCH UNGA "Lär känna Vattenriket"

Här finns två alternativ:
- Max 20 elever/grupp: Vi tar er runt på en guidad tur i naturums utställning.
- 21-30 elever/grupp: Vi startar i vår hörsal och berättar om Vattenriket utifrån ett litet bildspel. Alternativt kan vi samlas i "Redet" utanför naturum för en kort intro om Vattenriket. Därefter går gruppen fritt i utställningen medan naturvägledaren finns på plats och kan visa, berätta och svara på frågor.
Tid: ca 30-45 min, onsdags-, torsdagsförmiddagar mellan kl 8.30 och 11.

Ansvar: Någon av naturums naturvägledare tar hand om guidningen.

KOMPETENSUTVECKLING för pedagogisk personal

Vi syr gärna ihop en utbildning för ditt arbetslag i skola eller förskola. Vattenrikets biologiska och kulturhistoriska värden och det biosfäriska arbetet utgör ramen för utbildningens innehåll. Vi anpassar kursens struktur och detaljerade innehåll utifrån verksamhetens önskemål, behov och målsättningar.

Plats: Naturum och i dess närhet eller vid någon av Vattenrikets besöksplatser.
Omfattning: Max 4 timmar och 20 deltagare.
Ansvar: Naturums naturpedagog Sam Peterson ansvarar för planering och genomförande av utbildningen.

BIOSFÄRKLASSRUM

Lärare inom Kristianstads kommun är välkomna att boka biosfärklassrum Kanalhuset respektive Vramsån och på egen hand använda arbets- och inspirationsmaterialet i lådorna tillsammans med sina elever.
Kontakta Sam på naturum Vattenriket för mer information och för att boka lådorna. Info och kod till låset skickar vi med e-post. sam.peterson@kristianstad.se

Tanken är att biosfärklassrummen ska inspirera lärare, elever och studenter i Kristianstad till att uppleva, undersöka och komma till insikt om biosfärområdets biologiska och kulturhistoriska värden samt till att utveckla kunskaper om det biosfäriska arbetssättet.
Vid varje biosfärklassrum finns en "pedagogisk gruslåda". I lådorna till biosfärklassrum Kanalhuset respektive Vramsån finns bland annat håvar, luppar, burkar, bestämningsnycklar, arbets- och utställningsblad. 
Målgruppen är grund- och gymnasieskolor, vuxenutbildning, SFI samt högskolestuderande i Kristianstad.

Vi arrangerar gärna kurser för arbetslag samt samarbetar med klassen om biosfärklassrummen. Läs om arbetspass samt kompetensutveckling för personal längre upp på den här sidan.

MEDEL TILL BUSSTRANSPORTER

För att underlätta för skolor att samarbeta med naturums pedagogiska verksamhet har naturum möjlighet att stå för en del av de transportkostnader som är förknippade med skolans samarbete med naturum. Det är vänföreningen Vattenrikets Vänner som bidrar med dessa medel från och med 2016.

Följande gäller för 2018:
- Grundskole- och gymnasieklasser i Kristianstads kommun kan söka.
- Naturum bistår med medel till de klasser som bokar minst två längre arbetspass.
- Pengapotten är begränsad. Först till kvarn gäller!
- Naturum kan bekosta transporten för ett av besöken till och från naturum (alternativt till och från någon av Vattenrikets besöksplatser).
- Naturum kan endast bekosta transporter som bokas hos BUFs transportenhet (skolbussarna).
- Skolan ansvarar själva för bokningen av bussar
- Skolan begär att transportenheten internfakturerar naturum Vattenriket för ett tillfälle (tur och retur)

KOSTNADER

Arbetspass och guidningar som inryms i naturums ordinarie verksamhet för barn och unga (normalt onsdags-, torsdags- och fredagsförmiddagar) är kostnadsfria för förskolor och skolor inom Kristianstads kommun. Detta gäller både kommunala och fristående verksamheter.
Bokning och nyttjande av materialet i biosfärklassrummens lådor är också kostnadsfritt.

För övriga gäller: (inkl moms)
Längre arbetspass för en (1) klass, 2-3 timmar:
- 750 kr/arbetspass
Guidning, ca 30 min
- Grupp el. klass upp till 20 pers: 375 kr
- Grupp el. klass 21-60 pers: 750 kr

Kompetensutveckling
2500 kr inkl moms för 4 timmar. Max 20 deltagare. Gäller samtliga verksamheter; kommunala, fristående och externa.

BOKNING

Välkomna att boka inför vårterminen 2018!

Alla former av klassbesök med handledare eller guide ska bokas. Mer info samt bokningar sker via e-post till sam.peterson@utb.kristianstad.se

Skolklasser och barngrupper är välkomna att besöka naturum på egen hand utan handledning, men då under ordinarie öppettider. Naturums öppettider:
- oktober-mars: ti-sö kl 11-16, stängt måndagar samt stängt vardagar i vecka 2, 3 och 4.
- april-september: alla dagar kl 11-17.
Hör gärna av er till naturum@kristianstad.se om ni tänker komma! 


LÄNKAR

Vattenrikesnurran Ett konkret verktyg för att undersöka hur ditt vattendrag mår! Beställ till din klass!

Kretsloppsburken, "Gör det själv"

 

Tillbaka