Verksamheten naturum Vattenriket


Vi som jobbar på Biosfärenheten Kristianstads kommun
Foto: Svelo.

Vi är utsedda till årets naturum 2012
Länk Läs mer

Naturum Vattenriket invigdes den 27 november år 2010. Byggnaden med utställningar, utbildnings- och möteslokaler och restaurang ligger i de stadsnära våtmarkerna vid Helge å i Kristianstad. Här får besökarna en upplevelserik startpunkt för vidare färder ut i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Samtidigt är naturum en mötesplats för aktiviteter för föreningar, företag, institutioner och andra som är delaktiga i arbetet med Biosfärområde Vattenriket.

Naturum Vattenriket drivs av Kristianstads kommun enligt Naturvårdsverkets nationella riktlinjer för naturum. Naturum Vattenriket är en del av Biosfärenhetens verksamhet (Kommunledningskontoret).

Verksamhetsplaner
Länk 2018
Länk 2017
Länk 2016
Länk 2015
Länk 2014
Länk 2013
Länk 2012
Länk 2011
Länk 2010

Verksamhetsberättelser
Länk 2017
Länk 2016
Länk 2015
Länk 2014
Länk 2013
Länk 2012
Länk 2011
Länk 2010

Turistekonomiska studier
Länk Turistekonomisk ananlys av naturum Vattenriket 2016 utförd av HUI Research
Länk Vattenriket 2013 utförd av RESURS för Resor och Turism i Norden AB.
Länk Vattenriket 2011 utförd av RESURS för Resor och Turism i Norden AB.

 

Huset naturum Vattenriket


Bygget av naturum Vattenriket
Länk Läs mer om huset och bygget av naturum Vattenriket

 


Tillbaka