Örnar i Vattenriket


Havsörnen är vår största rovfågel och en stor del av landets örnar tillbringar vintern i Kristianstads Vattenrike och längs den närbelägna kusten. På följande sidor ger naturfotografen och skribenten Patrik Olofsson oss en beskrivning i bild och ord av örnarna i Vattenriket.

 

Läs mer


Örnar i Vattenriket Projekt Havsörn och 
åtelverksamhet
Ålder och ursprung

 

Faktaruta havsörn (Haliaeetus albicilla)

Storlek:
Längd: 70-90 cm
Vingbredd: 200-250 cm (Honan är större än hanen)
Vikt: 5-6 kg 

Utbredning:

Häckar i Sverige framför allt längs Ostkusten och i Norrlands inland. Under de senaste åren har en återetablering skett i flera Syd- och Mellansvenska insjöar. 

Antal:
Cirka 300 par häckar i Sverige.

Föda:
Framför allt fisk och sjöfågel men även as. 

Häckning:
Havsörnen blir könsmogen vid cirka 5 års ålder. De 2 äggen läggs tidigt på säsongen, ibland redan i februari och ruvas i 34-40 dagar. Ungarna blir flygfärdiga efter cirka 10 veckor. 

Flyttning:
Under vintern drar de flesta havsörnar från Lappland ner till södra Sveriges havs- och sjöstränder. Även Ostkustens ungfåglar drar söderut under vintern medan de gamla örnarna stannar kvar i häckningsreviren.

Ålder:
Den äldsta åldersbestämda havsörnen i Sverige är minst 26 år och häckar fortfarande framgångsrikt. Uppgifter från utlandet visar att fåglarna kan bli över 30 år gamla.

Tillbaka