Örnar i VattenriketDe flesta fåglar som övervintrar i Kristianstads Vattenrike är unga örnar.

Inför vintern drar en stor del av Sveriges och Finlands havsörnar söderut och många tillbringar vintern i Skåne. Ett av landets finaste övervintringsområden finns i Kristianstads Vattenrike och längs nordöstra Skånes kustband. Flacka åstränder, slättsjöar, strandängar och skärgård erbjuder örnarna stora ostörda vidder men även gott om mat. I nordöstra Skåne övervintrar årligen även uppåt tiotusentals gäss och varje dag patrullerar örnarna området på jakt efter döda eller döende gäss. Endast undantagsvis klarar örnarna av att slå en frisk gås. Även döda fiskar, fåglar och däggdjur tas om hand av örnarna och som utpräglad asätare som gärna flockar sig kring ett dött byte vintertid så kan havsörnen nästan liknas vid Nordeuropas egna gamar. Vid den årliga örninventeringen i januari brukar ett 50-tal havsörnar ses i området samtidigt under en förmiddag men eftersom örnarna är ganska rörliga så besöks Vattenriket och kusten sannolikt av 150-200 olika havsörnar under en vinter. 


Örnarna sitter större delen av dagen och spanar ut över jaktmarkerna.

I Kristianstadsbygden häckar och övervintrar även kungsörn. De föredrar ofta mer bruten mark med skogspartier och dungar och de ses till skillnad från havsörnarna sällan tillsammans med andra artfränder. Ett tiotal kungsörnar, främst ungfåglar, brukar övervintra i Kristianstadsbygden. Sedan 1997 häckar även kungsörnen i nordöstra Skåne. Det häckande paret finns fortfarande kvar idag och så vitt vi vet har fåglarna minst tre olika bon som de använder.


Denna kungsörn föddes i Finland år 1999 och besökte Vattenriket i jan 2003.

En av de bästa örnlokalerna om man vill se havsörnar är Tosteberga hamn (Bodarna). Från hamnen har man god överblick och härifrån stör man inte de skygga fåglarna. Med lite tur och tålamod kan man få se flera örnar sitta som stora mörka statyer ute på öarna. Vid ett par tillfällen har uppåt 40 havsörnar observerats samtidigt från hamnen. Vill man se örnar i Vattenriket rekommenderas några av de många fågeltornen. Vid Hammarsjön är tornen ute på Håslöv och vid Åsum bra utkiksplatser och vid Araslövssjön rekommenderas Lerduvetornet i den sydöstra delen av sjön. Dagligen passerar havsörnar längs med Helge å in över Kristianstads centrum. En bra utsiktspunkt är Utemuseum Kanalhuset.


Tillbaka