Paddla i Vattenriket


På Helge å kan du uppleva vacker, naturnära paddling. Glid fram i sakta mak och njuta av att komma nära vassbälten, sumpskogar och strandängar. Här får du tips på några olika dagsturer som bjuder på upplevelse av stad, strandäng och hav.


Blackan runt – strandängar och stadsvyer

Vyer från Blackan runt. Foto Sven-Erik Magnusson

Blackan runt bjuder på fin paddling mellan stad och strandängar. Turen går från Kristianstads centrum till Araslövssjön via Lillö och tillbaka. Vid Lillö finns en besöksplats med information om naturen och om borgruinen. Här finns också en toalett. Helge å rinner i två fåror på varsin sida om Blackan, så det är möjligt att få till en trevlig runda, eventuellt med en liten avstickare upp till Frankes udde och Näsby gård på Näsby fält i sydöstra delen av Araslövsjön. Viktigt är dock att hålla reda på Fågelskyddsområdet som innebär att det inte är tillåtet att gå iland på Isternäset från den 15 mars till den 15 juli.


Ekenabben och Kvinneholme. Foto Ola Magntorn
Foto: Ola Magntorn

Ekenabben

En spännande plats dit det går att ta sig med kanot eller båt från Kristianstad är länk Ekenabben. Följ Hammarslundsvallen vid Hammarsjöns norra strand och vidare in i den lilla skyddade viken. På Ekenabben finns en spång som tar dig ut i sumpskogen. Där finns också fågeltorn, grillplats, fiskebrygga och toaletter.

 


Helge å möter havet

Gropahålet. Foto Sven-Erik MagnussonFrån Kavrö bro till havet

Från Kavrö bro strax söder om Hammarsjön kan du paddla till Yngsjö via åns huvudfåra. Längs ån upplever du våtmarksområden med bladvass videsnår och alsumpskog men också betade strandängar. Avsluta turen på södra sidan av länk Gropahålet eller vid Martins Rökeri. Här finns en liten camping där kan du tälta i mån av plats.


Graften, transportled sedan 1600-taletFölj Helgeåns gamla åfåra

En alternativ paddlingsrutt från Kavrö bro är Helgeåns gamla fåra som slingrar sig fram genom ett brukat landskap. Den här resan går genom Härnestadsgraften där det går att stanna till vid länk Pulkens naturreservat. Här finns ett länk utemuseum med information om området. Turen fortsätter vidare till Åhus och besöksplatsen länk Aosehus strax intill gästhamnen med sättningsramp. Här kan du övernatta på Åhus vandrarhem i Cigarrkungens hus.

Havet, för den erfarne paddlarenHavspaddling mellan Åhus och Gropahålet

Erfarna kajakpaddlare kan ta sig längs östersjöstranden mellan Åhus och Gropahålet. Tänk på vind och strömmar längs den öppna kusten och respektera fågelskyddsområdet i Äspets naturreservat. Från 15 mars till 30 september får du inte uppehålla dig i området, utan måste paddla långt ut på havet, utanför de yttersta skären.
Ett alternativ är att gå i land vid Snickarehaken.

länk Läs mer om bestämmelserna för naturreservaten Äspet och Egeside

Viktigt att tänka på

Från 15 mars till 15 juli är det inte tillåtet att gå i land i fågelskyddsområdet vid Isternäset. För att paddla över Hammarsjön och Araslövssjön bör man vara van kanotist. Det kan snabbt blåsa upp och de sanka stränderna gör det svårt att ta sig i land. Med tanke på risken att störa fågellivet är det fram till midsommar olämpligt att färdas med båt längs Araslövssjöns västra strand och delar av Hammarsjön. Vi föreslår dagsturer i området mellan sjöarna samt söder om Hammarsjön.

länk Läs mer om bestämmelserna för naturreservaten Äspet och Egeside

LONAProjektet "På vatten i Vattenriket" delfinansieras av Naturvårdsverkets lokala naturvårdssatsning, LONA.

 

 

Foto där inget annat anges: Sven-Erik Magnusson.


 

Tillbaka