Hercules


"Månens silversken lyser över Hammarsjöns vattenvärld. Rördromens dova mistlur ljuder från flera håll och det vittljudande lätet bär ett par kilometer i den fuktiga nattluften. Två hanar sitter ute i Herculesvikens vassar och en tutande hane hörs från åmynningen i söder. Rördromens läte har alltid fascinerat och satt igång fantasin. Eftersom det starka lätet har liknats vid en avlägsen tjurs råmande kallades den förr ibland för träskoxen."

Herculesområdet bjuder på ett mycket varierande landskap med öppna ängar, vidsträckta vassar, videsnår och spännande dammiljöer. Området är naturreservat och den markerade stigen från parkeringsplatsen passerar flera platser där man fortfarande kan se spår från det gamla bondelandskapet. I utemuseet kan man fördjupa sig mer i markhistoria, tegelbruksepoken och Hercules-reservatets naturvärden.

Läs mer om naturreservatet Hercules - karta, bilder, beslut och föreskrifter.

Svarttärna vid Hercules. Foto: Mattias Roos/Krisianstads kommun Fågeltornet vid Hercules. Foto: Mattias Roos/Kristianstads kommun
Svarttärnorna flyger över Hercules dammar. I närheten finns fågeltornet som också är ett utemuseum. Foto: Mattias Roos/ Kristianstads kommun.

Från parkeringen leder en markerad stig till utemuseet/fågeltornet. Den som vill kan sedan fortsätta vidare mellan Herculesdammarna och via cykelvägen återvända till parkeringen. Från parkeringen till ute museet är det 1350 meter och hela rundan är 3200 meter.

Även åkergrodorna trivs vid Hercules, Foto: Sven-Erik Magnusson
Foto Patrik Olofsson

Viby äng översvämmas regelbundet under vinterhalvåret och under försommaren är fuktängen en fin fågellokal både för häckande och rastande fåglar. Då ljuder enkelbeckasinens brummande spel från himlen och svarttärnor födosöker ofta över de grunda vattensamlingarna.  

I den södra delen står en storkplattform. Stigen fortsätter genom videbuskage och ut på Rinkaby holme som under mitten av 1800-talet var Rinkabys nordligaste ängsmarker.

Höskallra, ängsvädd och gökblomster vittnar om att slåtterbruket pågått under lång tid. I sandhålorna växer träd och buskar där slåttermaskinerna inte kommit åt.

Jungfrusländorna håller till bland dammarna med vass och kaveldun, foto: Patrik Olofsson
Jungfruslända. Foto Patrik Olofsson

Från utemuseet har man fin utsikt över Hammarsjöns vidsträckta vassar. Flera par brun kärrhök brukar häcka i området och rördromens dova mistlur hörs under våren fram till midsommar. Rörsångare och sävsångare tillhör karaktärsfåglarna och regelbundet noteras även skäggmes och rariteter som vassångare. Fiskgjusen ses sommartid dagligen fiska över Herculesvikens grunda vatten. Från utemuseet fortsätter stigen på en vall som förr skyddade lertagen från Hammarsjöns högvatten. Herculesdammarna är ursprungligen schakt där man tog upp lera till Hercules tegelbruk som var aktivt 1899-1968. Idag finns här dammar som är fisk- och fågelrika miljöer med vass, kaveldun och flytbladsväxter. Trollsländor patrullerar ofta längs dammarna och här häckar många grågåspar men även skäggdopping och sothöna.

Fisk- och svarttärnor gör regelbundna provianteringsturer till dammarna. Lärkfalk och fladdermöss ses ofta jaga insekter i skymningen. Vid det gamla tegelbruksområdet fortsätter stigen tillbaka på cykelvägen till parkeringen.

Kor som betar runt en av dammarna
Området kring Hercules dammarna hålls öppet av betesdjur. Foto: Patrik Olofsson

Hercules vi Viby Vägbeskrivning
Utgå från väg 118 mellan Kristianstad och Åhus. Strax norr om järnvägsviadukten i Rinkaby, sväng väster ut och följ den brunvita skyltningen ”Hercules” längs Byholmsvägen mot Viby. Inne i Viby, där vägen svänger kraftigt till höger, följ skyltningen åt vänster till Hercules och Håslövs ängar. I T-korset efter järnvägsövergången, tag vänster mot Hercules.
Med buss: Linje 1.

Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning


Koordinater till parkering vid Hercules

WGS 84 (lat, lon):
N 56° 0.513', E 14° 14.547'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.00832, 14.24245
RT90:
6209986, 1402518
SWEREF99:
6207290, 452764

Utställningen i Utemuseum Hercules 2001-2016

Våren 2016 får Utemuseum Hercules en ny utställning. Den gamla utställningen finns här i sin helhet.
Utemuseum Hercules 2001-2016 (lågupplöst pdf 1 Mb)
Utemuseum Hercules 2001-2016 (högupplöst för bättre utskrift, pdf 13 Mb)

 

Tillbaka