Aosehus


Ruinen Aosehus i sommarsol invid Åhus hamn. Aosehus vid Helgeån i Åhus hamn. Foto: Patrik Olofsson

I Åhus hamn, inte långt från Helgeåns mynning i havet ligger besöksplats ”Aosehus”. På segelskärmsutställningen som ligger alldeles intill ån finner man information om Åhus och den närliggande ruinen ”Aosehus” spännande historia. Här finns även berättelser om en rad historiska händelser längs Helge å.

Aosehus är resterna från en medeltida fästning, byggd där Helge å en gång mynnade ut i havet. Namnet ”Aosehus” betyder just ”huset vid åmynningen”. Helgeåns mynning var tidigt en naturlig knutpunkt för handel och försvar.
 
Borgen byggdes på 1100-talet och låg strategiskt placerad för att kunna ta upp tull från alla som färdades på ån. I gamla skrifter nämns hur kungar och ärkebiskopar ständigt var i konflikt med varandra och borgen förstördes till slut år 1569 av den svenske hertigen Karl och byggdes aldrig upp igen.

Utställningen Aosehus
Ny utställning sedan juni 2013. Foto Åsa Pearce.

Utställningen Aosehus 1993-2013

Sommaren 2013 fick Aosehus en ny utställning. Den gamla utställningen finns här i sin helhet. Uställningen Aosehus 1993-2013 (pdf 9 Mb)

Aosehus i ÅhusVägbeskrivning
Aosehus ligger i Åhus i nordöstra delen av Gamla Skeppsbron.
I rondellen tag av mot Hamnen och fortsätt längs järnvägen. Följ skyltning mot Skeppsbron och vidare ner på Stavgatan och tag vänster i T- korsningen. Aosehus ligger på vänster hand efter cirka 100 meter.
Med buss: Pendeln 551.

Större karta

Koordinater till parkeringsplats vid Aosehus

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 55.554', E 14° 18.201'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.92569, 14.30331
RT90:
6200700, 1406116
SWEREF99:
6198052, 456469

Tillbaka