Äspet


Äspet är ett naturreservat som ligger vid stranden, strax söder om Åhus hamn. Det är ett omväxlande område, som omfattar både blandskog, kustdynlandskap, vassområden och en vidsträckt sandstrand. I utemuseet vid Snickarhakens parkering kan du läsa om livet under ytan, förlista skepp, badlivet och ålakustens historia. I sydöstra hörnet finns en grund lagun som lockar många häckande och rastande fåglar. I anslutning till lagunen finns två fågeltorn. Lagunområdet gränsar i väster till Kronoskogen, en blandskog som är ett populärt rekreationsområde.

Vy över äspet
I Äspets naturreservat kan sol och bad kombineras med fågelskådning. Foto: Patrik Olofsson

Sommartid (15 mars- 15 september) råder beträdnadsförbud i större delen av stranden och lagunområdet. Man kan då ta sig via den markerade stigen i östra delen av området till det högsta fågeltornet där man har bra överblick över stranden och lagunområdet. Vintertid får man dock vandra längs stranden och vid lågt vatten går det att vada över rännan som leder in till lagunen och därefter fortsätta runt hela lagunområdet. Sedan några år hålls området öppet av betande kor.

Bland Äspets häckande fåglar kan nämnas skärfläcka, småtärna och gravand. Vissa år häckar även brun kärrhök. Revelområdet vid Äspet är en av södra Sveriges främsta rastlokaler för vadare och det är under sensommar och tidig höst möjligt att se uppåt 20 olika vadararter under en dag. Vid denna tid ses regelbundet labbar och gott om tärnor. Även vintertid är Äspet en intressant fågellokal. I hamnbassängen och i lagunen ligger ofta stora viggflockar med inslag av brun- och bergand och längs stranden syns havsörn, alfåglar och skrakar. Vinterhämpling, snösparv och vattenpiplärka är årliga gäster och ibland ses även berglärka.

Flygande vadarfåglar
Äspet är en fin rastlokal för vadare. Foto: Patrik Olofsson

Äspet är ett naturreservat. Läs mer om beslut och föreskrifter på Länsstyrelsens hemsida.

Äspet vid ÅhusVägbeskrivning till utemuseum Äspet
Utgå från väg 118 som går genom Åhus. Kör söderut och ta av mot Äspet och passera Helge å över bron. Tag därefter vänster in på Åvägen. Efter 2,6 km nås en P-plats på vänster sida. På avstånd syns det höga fågeltornet som nås via en markerad cirka 300 meter lång stig genom vassområdet. Längst in i lagunen, nära skogskanten, finns ytterligare ett fågeltorn. En annan bra utsiktsplats är hamnpiren i den norra delen av området.

Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning


Koordinater till parkering vid utemuseum Äspet

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 55.150', E 14° 19.206'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.91916, 14.32010
RT90:
6199927, 1407147
SWEREF99:
6197291, 457508

Tillbaka