Tillgänglighet

Åsums ängar


"För varje aprildag fylls den öppna vattenytan mellan strandäng och vass med änder. Vipor spelflyger och leker tafatt över dyblottorna och de första grågässen har just kläckt ut och står med sträckta halsar ute i maden. En storspov landar i det grunda vattnet. Den låter vattnet dränka kroppen och börjar bada så att vattnet står som en kaskad."

Utemuseum Åsums ängar
Utemuseum Åsums ängar Foto: Patrik Olofsson

Vid Utemuseum Åsum, som är tillgänglig för rullstolsburna, finns det gamla strandängslandskapet fortfarande kvar. Här kan man på ett pedagogiskt sätt ta del växt- och djurliv samt av de olika miljöer som tillhör den grunda slättsjöns stränder: betad strandäng, blå bård, slåttermark, vass- och videsnår och sumpskog.

På den hävdade strandängen närmast nedanför utemuseet trivs vadare som rödbena, storspov och tofsvipa. Enkelbeckasin häckar och gulärlor ses ofta snappa insekter i anslutning till betesdjuren. Mellan sjön och strandängen finns den så kallade ”blå bården”. Den bildas när betesdjuren fortsätter att beta vassen en bit ut i sjön.

Många änder som skedand, kricka och årta dras till den blå bården eftersom här finns gott om mat för både ungar och vuxna fåglar. Strax söder om utemuseet finns en slåtteräng som i maj pryds av kabbeleka och ängsbräsma.

Bortom slåttermarken, söder om utemuseet, syns ett område som är igenväxt strandäng. Bara 5-10 år efter det att strandängen slutat hävdas tas markerna över av högörter, vass och vide. Floran blir betydligt fattigare. Många av strandängsfåglarna försvinner och genväxningen gynnar istället arter som sävsparv, skäggmes och gräshoppsångare.
Längst ner i söder ligger sumpskogen, den igenväxande strandängens slutstadium. På 1930-talet fanns här öppna slåtterängar som successivt växte igen och idag finns här en av Vattenrikets finaste sumpskogsområden. Här finns gott om högstubbar och fallna träd som gynnar hackspettar, insekter och svampar. Åsums ängar och Åsumallet är naturreservat sedan 2011.


Ljudfiler - Lyssna på några av fåglarna vid Åsums ängar

länk Tofsvipa
länk Enkelbeckasin
länk Gravand
länk Kricka
länk Rödbena
länk Storspov


Tillgänglighet vid Åsums ängar

Här finns ett kombinerat fågeltorn och utemuseum. Rampen upp är totalt 30 lång, med flera vilplan emellan. Ledräcke finns. På plattformens nedre del finns utställningsmaterial och en plats för utsikt mot sjön. En smal bänk utan armstöd finns. En svängd trappa med ledstång leder till övre plan, som utgör utsiktsplats. Parkering finns i direkt anslutning till plattformen.

Här hittar du mer detaljerad information och tillgängligheten vid Åsums ängar:

tourism for all equality Equalitys hemsida. Pulken är beskriven av Equality med symbolerna

Lyssna eller ladda ner informationen som mp3 fil

 

Utemuseum Åsums ängarFågelskådning från utemuseum
Åsums ängar utemuseum är tillgängligt via en ramp. Fin vy ut över ängarna. Foto Sven-Erik Magnussson


Naturreservat

Åsums ängar och Åsumallet är naturreservat. Läs mer om beslut och föreskrifter.


Åsums ängarVägbeskrivning
Utemuseum Åsums ängar ligger strax öster om Norra Åsum vid Hammarsjöns nordvästra strand. Från E22, kör mot Vilan och N.Åsum och fortsätt Åsumvägen söderut tills skyltningen Åsums ängar. Fortsätt på markvägen 500 meter till P-plats. En parkeringsficka för rörelsehindrade finns intill tornet. Med buss: Linje 4 och 553.

Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

 

Utställningen Åsums ängar 1996-2013

Hösten 2013 får Åsums ängar en ny utställning. Den gamla utställningen finns här i sin helhet. Utemuseum Åsums ängar 1996-2013 (pdf 7.7 Mb)


Tillbaka