Balsberget


"Balsberget eller fläskegraven låg en kvart norr om Råbelöv, där landet blev bergaktigt, och var denna på ett låglänt ställe uti en däld mellan bergen. Här var en grav av ett par famnars djup och några famnars vidd, vid södra sidan av bergsroten…"
                                                        Carl von Linné ”Skånska resa” 1749

Utsikt från Balsberget över Råbelövssjön
Balsberget vid Råbelövssjöns strand. Foto: Patrik Olofsson

Balsberget är en närmare hundra meter hög skogsklädd urbergshöjd, belägen en knapp mil norr om Kristianstad. Från toppen har man en milsvid utsikt över det omgivande landskapet med Råbelövssjön i öster och hela Kristianstadsslätten i söder.
 
Området är naturreservat och här finns varierande skogsmiljöer med stora bokar, stenblock och urskogsliknande stråk av ek och tall på magra hällmarker. Floran är rik, framför allt nedåt Råbelövssjön med arter som storrams, tvåblad och stora mängder blåsippor. På Balsberget finns flera markerade vandringsleder.

När Carl von Linné besökte Balsberget under sin skånska resa 1749 fascinerades han av rikedomen på fossil. Linné drog slutsatsen att djuphav en gång svallat där berget nu ligger.

Ingång till grotta i Balsberget
Balsbergsgrottans ingång. Foto Patrik Olofsson/N

På Balsbergets sluttning finns en av Skånes största grottor. Gångar och salar har en total längd på 290 meter. De största rummen i dagens grotta är drygt 35 meter långa och upp till fem meter höga.meter långa och upp till fem meter höga. En viss del av grottbildningarna är naturliga forma-tioner som bildats genom att vatten löst ut lättvittrad kritkalkstenen som överlagrar urberget men de flesta hålor och gångar
 har bildats genom kalkstensbrytning.
 
Grottan är en viktig övervintringsplats för flera fladdermusarter och hålls därför stängd under vinterhalvåret. Grottan är tillåten att besöka under perioden 16 april – 14 oktober
Nyckel till grottan finns att låna på Råbelöfs godskontor vardagar kl 8.00- 16.15. Tel 044 - 754 40. Vill du besöka grottan på helgen så tänk på att hämta nyckeln i förväg. Det går bra att lämna tillbaka nyckeln under helgen. Lägg den då i postlådan intill kontoret.

 
På Balsberget lever även andra däggdjur som rådjur, älg och dovhjort och idag finns det även gott om vildsvin. De grova träden och rikedomen på döda och döende träd gynnar många insekter och hålbyggande fåglar som skogsduva, gröngöling, spillkråka och mindre hackspett. Bivråk, stjärtmes, grönsångare och stenknäck är några andra karaktärsarter.

Läs mer om bestämmelser och föreskrifter för naturreservatet på Länsstyrelsens hemsida

Balsberget vid Fjälkestad Vägbeskrivning
Från Kristianstad kör norrut mot Arkelstorp för att efter en kilometer vika av mot Fjälkestad. Strax söder om Fjälkestad går det en skyltad väg in till Balsberget och vägen leder fram till en parkering i skogskanten. Längs sjöstranden öster om berget finns en cykelled, som leder runt Råbelövssjön.
 Med buss: Regionbuss 544.
Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

Koordinater till parkeringsplats vid Balsberget

WGS 84 (lat, lon):
N 56° 6.285', E 14° 11.084'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.10504, 14.18727
RT90:
6220779, 1399170
SWEREF99:
6218037, 449292

Tillbaka