Degeberga backar


På de varma, sandiga kullarna trivs tofsäxing och sandnejlika lika bra som familjen på söndagsutflykt. Det böljande landskapet för tankarna till sydligare breddgrader. Kullarna formades för tusentals år sedan av mäktiga isälvar. Här har sedan betesdjuren satt sin prägel under lång tid.

Degeberga backar. Foto Patrik Olofsson/N
Foto Patrik Olofsson/N.

Naturreservatet Degeberga backar kan tjäna som sinnebild för den pastorala idyllen - ett uråldrigt kulturlandskap som under lång tid formats av människor och betesdjur. För besökaren finns här två vandringsleder, på 1,2 km respektive 2,2 km, stigar som erbjuder besökaren både utsikt högt upp på Söndre klack, men även en tur nere i dalen längs Forsakarsbäckens vindlande vatten.

De solvända sluttningarna, med blottad sand och gles vegetation, tillhör de varmaste miljöerna i landet. Eftersom marken är kalkrik lever här en rad speciella växter och djur. På sandstäppen trivs tofsäxing, liten sandlilja och sandnejlika och i reservatet prunkar även backsippa. Under sommarkvällarna sprider backtimjan sin kryddiga doft.

Sandödla. Foto Patrik olofsson/N
Sandödla. Foto Patrik Olofsson/N

Här finna en rad sällsynta svampar. De lättgrävda jordarna och betesdjuren ger goda förutsättningar även för en rik dyngbaggefauna. Vid Degeberga backar lever bland annat den sällsynta månhornsbaggen, en stor skalbagge som lever större delen av sitt liv i djurspillning.

Längs stengärden kan man med lite tur få se sandödlan, vår största ödla. På våren är hanen vackert smaragdgrön. Av naturreservatets invånare är det bara kungsfiskaren, som regelbundet besöker Forsakarsbäcken, som kan tävla med sandödlan i färgprakt.

Degeberga backar är ett naturreservat. Läs mer om bestämmelser och föreskrifter om området på Länsstyrelsens hemsida

Vägbeskrivning
Från Kristianstad kör söderut mot Simrishamn via E22 och väg 19. Framme i Degeberga by, i nedförsbacken, sväng höger in på Stenhällevägen. Här finns parkeringen direkt på vänster sida. För att parkera söder om backarna, sväng höger från väg 19 in på Söndreklacksvägen.

Just nu pågår byggnadsarbeten som förhindrar parkering vid Stenhällevägen.

Med buss: SkåneExpressen 3 och 4.
WGS 84 decimal (lat, lon): 55.83786, 14.08932

 

 

 

Tillbaka