Tillgänglighet

Ekenabben


Vandra i Vattenriket

Karta med rundor kring naturum

länk Karta Linnérundan, Näsby fält och Ekenabben (pdf 2 MB)

"I den vattenfyllda pelarsalen där alar och björkar ligger dränkta ljuder en näst intill öronbedövande småfågelkör ackompanjerad av gökens vittljudande rop. De senaste veckorna har långflyttarna anlänt en efter en; svarthättan, trädgårdssångaren och härmsångaren. I en al i sjökanten hörs för första gången även rosenfinkens välkomnande strof, en bekräftelse på att de alla nu är här"                       
                                         
Rullstolsburna tar sig runt på ekenabbens tillgänglighetsanpassade spång
Sumpskogen vid Ekenabben är en spännande miljö som är tillgänglig för alla.
Foto: Ebba Trolle

Ekenabben ligger strax sydost om Kristianstads centrum och är en lövskogsklädd udde som skjuter ut i Hammarsjön. Genom denna skog kan man gå torrskodd eller köra rullstol på en naturstig en meter ovanför mark och vatten och uppleva fågelliv, blomprakt, märkliga svampar och insektsmyller. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. Vissa delar av naturstigen består av grusad väg och vissa delar av en bred ekspång. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen. I området finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön, rastbord och grillplats, samt en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade.

Namnet Ekenabben kommer av de månghundraåriga ekarna som växer här. Många äldre Kristianstadsbor förknippar Ekenabben med dess tid som nöjescentrum. På 1920-talet uppfördes här en stor danspaviljong där storheter som Karl-Gerhard, Sarah Leander och Edvard Persson uppträtt.

Rullstolsburen tar sig fram på spången som går genom den gröna sumpskogen, foto: Marie GrönvoldLängs naturstigen förs man in i hjärtat av Ekenabbens spännande sumpskog. I de torrare delarna av skogen finns en rik vårflora. Här växer arter som vitsippa, ormbär och orkidén tvåblad. I skogen finns även gott om vinbergssnäckor. Plattformen mitt i sumpskogen bjuder på en fin vy ut över den blöta skogen.

Skogen på Ekenabben är rik på svampar. Inte mindre än 70 olika arter är noterade här. De som man lättast ser är tickorna som långsamt bryter ner veden i trädet. Det finns även andra svampar med namn som sätter fantasin i rörelse eller vad sägs om vårtkrös, purpurskinn, eller dallergröppa.

Längs ut på Ekenabben ligger de gamla ekarna som gett namn åt platsen. En stig leder ut till fågeltornet där man kan se ut över Hammarsjön. Detta torn är dock inte tillgängligt för rullstolsburna. Sommartid spelar beckasiner över den öppna maden och bruna kärrhökar jagar ofta i sjökanten. Med lite tur kan man under stilla kvällar även få höra rördrom, vattenrall och småfläckig sumphöna.

Strax före infarten till Ekenabben, vid pumpstationen, ligger Archimedes skruv med en egen utställning om invallningen och torrläggningen av Nosabyviken. Genom detta ingrepp uppstod Sveriges lägsta punkt 2,41 meter under havsnivån, som även den är besöksplats i Biosfärområde Kristianstads Vattenrike.


Tillgänglighet vid Ekenabben

En naturstig på träspångar leder in i Ekenabbens sumpskog. Här är det lätt att ta sig runt med rullstol eller barnvagn. Spångarna har upphöjda kanter som fungerar som ledstråk. Vid naturstigens början, intill parkeringen, finns på ett kortare avsnitt (1,3 m) en lutning på 12%. Vissa delar av naturstigen består av grusad väg. Bänkar finns utplacerade på spångarna och längs den anlagda gångvägen i bortre delen av naturstigen. På området finns också en tillgänglighetsanpassad fiskebrygga ut i Hammarsjön, rastbord och grillplats, samt en torrtoalett som är anpassad för rörelsehindrade.

Här hittar du mer detaljerad information och tillgängligheten på Ekenabben:

tourism for all equality Equalitys hemsida. Ekenabben är beskriven av Equality med symbolerna

Lyssna eller ladda ner informationen som mp3 fil

Fiske på den tillgänglighetsanpassade fiskebryggan
Fiskebrygga Foto Marie Grönvold
Fikapaus runt det specialkonstruerade bordet
Stort ekbord Foto Karin Magntorn

 

 

 

 

 

 

Karta över EkenabbenVägbeskrivning
För att komma till Ekenabben kör från Kristianstad ett par kilometer österut på Blekingevägen och vid Hammar ta av söderut på Otto Lindenows väg. Där Otto Lindenows väg svänger kraftigt till vänster, tar man i stället till höger och kort därefter till vänster över järnvägen vid skylt ”Ekenabben”.

Om du kommer med färdtjänst så säg att du ska till Ekenabben, Hammarslundsvägen 60.
Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

 

Koordinater till parkeringsplats vid Ekenabben

WGS 84 (lat, lon):
N 56° 0.732', E 14° 11.452'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.01220, 14.19086.
RT90:
6210466, 1399310
SWEREF99:
6207732, 449552

 

Tillbaka