Karpalundsdammarna


Karpalundsdammarna är ett varierande naturområde cirka 6 km NV Kristianstad, beläget strax intill Vinne å. Vassomgärdade dammar, vide- och flädersnår karaktäriserar området som ursprungligen användes av det dåvarande sockerbruket. När verksamheten lades ner 1991 lämnades dammarna att utvecklas fritt.

Mitt i vassen ligger karpalundsgömslet
Karpalundsgömslet ligger inbäddat i vassen. Foto: Patrik Olofsson

Vid den första dammen, som man når efter en kort promenad från parkeringen, finns ett gömsle. Därifrån kan man studera fågellivet som gjort Karpalunds dammar mest känt. Sothöna, smådopping och gråhakedopping brukar häcka.
 
De grunda dammarna kan även hysa en hel del vadare under sensommaren. I takt med att dammarna vuxit igen har förutsättningarna för vadarna dock försämrats under senare år medan andra arter som pungmes och brun kärrhök gynnats. Ofta syns flera andarter i dammarna och tillfälligt visar sig även svarttärna och fiskgjuse.

Sothöna med unge
Sothönan häckar i Karpalundsdammarna. Foto: Patrik Olofsson

Just nu pågår markarbeten i närheten av parkeringen och stigen till gömslet. Det går ändå bra att besöka gömslet via stigen längs den nya vallen.

Karpalund vid ÖnnestadVägbeskrivning
Karpalundsdammarna ligger väster om Araslövssjön längs vägen 19 mot Osby/Broby. Strax efter passagen av Vinne å är avtagsvägen mot Karpalundsdammarna skyltad. Parkeringen nås efter ytterligare 300 m. Från parkeringen utgår en markerad stig som leder till gömslet. Med buss: Linje 549.

Större karta

Koordinater till parkering vid Karpalundsdammarna

WGS 84 (lat, lon):
N 56° 2.887', E 14° 5.498'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.04908, 14.09134
RT90:
6214614, 1393221
SWEREF99:
6211807, 443419

Tillbaka