Lillöområdet med Lillöborgen


Vandra i Vattenriket

Karta med rundor kring naturum

länk Karta Linnérundan, Näsby fält och Ekenabben (pdf 2 MB)

Lillö var en gång en mäktig byggnad, fem våningar hög och till storlek och arkitektur lik Glimmingehus. Vitkalkad lyste den ute på de öppna, frodiga ängarna och i folkmun lär den lite föraktfullt ha kallats för ”den vita kossan”.
Lillö

Lillö: Foto karin Magntorn
Foto:Karin Magntorn.

Lillöområdet ligger längs Helgeån, strax norr om Kristianstads centrum. Området består av vidsträckta strandängar med ett rikt fågelliv. Under våren och sommaren ser man änder som skedand, årta eller stjärtand och vadare som rödspov, rödbena och storspov. Under vintern, när stora delar av strandängarna är helt översvämmade, syns ofta havsörn.

Lillöborgen byggdes under 1200-talet. Borgen raserades 1658-1659 och grävdes inte fram av arkeologer förrän på 1940- talet. Inne i borgen finns en utställning om ”Livet på Lillö”. Boka och låna nyckel till borgen gratis på naturum Vattenriket.
Borgen och Lillöområdet ligger utmed Linnérundan.

Lillös tidiga historia är till stor del höljd i dunkel, men troligen anlades borgen redan under slutet av 1200-talet mitt ute i de svårframkomliga våtmarkerna. Borgen byggdes före kanonerna och det tunga artilleriets tid och borgen var därför genom sitt läge svår att anfalla och inta. Tiderna förändrades och efter ödeläggelse och återuppbyggnad i början av 1500-talet började Lillö förvandlas till en mer avancerad försvarsborg med torn och skyttegluggar. Borgens utveckling fortsatte och Lillö blev till slut ett riktigt herresäte med kakelugnar och stuckatur. Hela byggnaden inklusive tornen och trapphuset målades vit med mörka linjer, allt för att det på håll skulle se ut som om det var murat i kvadersten.

Storspov spelar över Lillöområdet, foto: Patrik Olofsson
Foto Patrik Olofsson

En mindre truppstyrka under Gustav II Adolfs krigståg i Skåne 1612 misslyckades med att inta Lillö och det går ännu att se märken efter kraftig gevärseld i ruinens puts. Efter att Skåne till slut blivit svenskt 1658 gav Karl X order om att borgen skulle förstöras. Svenskarna ville inte riskera att danskvänliga styrkor skulle kunna förskansa sig på Lillö och därifrån hota den nya fästningsstaden Kristianstad.

Då Linné besökte Lillö under sin skånska resa 1749 låg den helt kringfluten. Större delen av borgruinen var täckt av en jordhög och endast en liten bit av en mur syntes ovan marken. Det var först i och med utgrävningar i mitten av 1900- talet som fler rester från byggnaden grävdes fram och konserverades.


Tillgänglighet Lillöområdet

tourism for all equalityLillöområdet är beskriven på Equalitys hemsida med symbolen

Parkeringen är grusbelagd, och en grusväg, delvis gräsbevuxen, leder fram till borggården och borgen. Mindre lutningar finns längs vägen, upp till 8 %. Gångvägen leder över två träbroar, och avståndet från parkering till borggård är ca 200 meter. Vägens bredd varierar, minsta bredd är 150 cm. Före andra bron och på borggården finns utställningar på segelskärmar. Skärmarna på gården är placerade i en liten sänka. På gården finns även en exteriör modell av borgen. Själva borgen är inte tillgänglig för rörelsehindrade.

LillöVägbeskrivning
Till fots passerar man Lillö borgruin längs Linnérundan. Med bil från Kristianstads centrum kör Långebrogatan mot väster (riktning Vä). Efter den första rondellen, följ skyltning åt höger mot Lillöområdet. Följ Lillövägen 1.5 km till parkeringen och fortsätt till fots till Lillö borgruin.

Större karta

Brunvit vägskyltningBrunvit vägskyltning

 

 

 

 

 

 

 

 

Koordinater till parkering vid Lillö borgruin

WGS 84 (lat, lon):
N 56° 2.186', E 14° 7.175'
WGS 84 decimal (lat, lon):
56.03590, 14.11965.
RT90:
6213270, 1394930
SWEREF99:
6210484, 445143

 

Tillbaka