Tillgänglighet

Pulken


"Så kommer det stora lyftet. Trumpetstötarna ekar från skyn och kort därefter väller tranorna in över Pulkens strandmarker i böljande flockar. Så snart tranorna landat ute på ängen drabbas många fåglar av akuta vårkänslor. De dansar runt, bugar sig och gör krumsprång så att tuvorna flyger i luften. Med jämna mellanrum sträcker de på halsarna och basunerar ut att våren äntligen är på väg."

Från det tillgänglihetsanpassade fågeltornet kan alla ta del av det rika fågellivet

Naturreservatet Pulken är ett strandängsområde vid Helge å, en knapp kilometer väster om Yngsjö. I norr avgräsnas området av Graften, en kanal som grävdes samtidigt som Kristianstad grundlades i början av 1600-talet. Sjöfarten mellan Åhus och Kristianstad gick i anslutning till Pulken genom den grunda Yngsjön som var svår att passera och med den nya kanalen strax norr om sjön blev passagen för fraktbåtarna betydligt lättare.

Namnet på området kommer från ”pulk” eller ”pylke” som betyder liten vattensamling. I områdets norra del finns ett utemuseum och här beskrivs markernas stora botaniska och ornitologiska värden. Utemuseum Pulken är tillgängligt även för rullstolsburna som kan ta sig upp till plattformen och njuta av utsikten och fågellivet via en 36 meter lång rullstolsramp. Från utemuseet kan man blicka ut över vidsträckta fuktängar. Under flera hundra år har de regelbundna översvämningarna och den årliga hävden skapat en speciell växtvärld.

Kricka. Foto: Patrik OlofssonPå ängarna finns även ett rikt fågelliv året runt. Vintertid ses ofta stora gåsflockar med flera olika arter på de omgivande fälten och havs och kungsörn patrullerar regelbundet av området. Under våren samlas stora mängder änder på översvämningarna. Bläsand och kricka brukar vara de talrikaste änderna men även skedand, årta och stjärtand rastar i mindre antal. Under häckningstid ses tofsvipa, rödbena och storspov, gulärla och enkelbeckasin. Bruna kärrhökar som häckar i Yngsjöns vassar jagar ofta över området.

närbild på blommande blomvass
Blomvass växer vid Pulken. Foto: Patrik Olofsson

Pulken har under de senaste åren blivit Kristianstadsbygdens främsta lokal för rastande tranor. Flest fåglar rastar under vårsträcket i slutet av mars och början av april. Tranorna kommer som regel inflygande strax före skymningen för att övernatta i de grunda vattensamlingarna. Utemuseum Pulken som också är ett fågeltorn är en bra plats att uppleva tranorna på. Under höststräcket rastar ett mindre antal tranor vid Pulken. Aktuella uppgifter om tranorna i Vattenriket

flygande tranor i solnedgången
Foto: Patrik Olofsson

trana
Foto: Patrik Olofsson


Ljudfiler - Lyssna på några av fåglarna vid Pulken

länk Välkommen till Pulken!
länk Tofsvipa
länk Enkelbeckasin
länk Gravand
länk Kricka
länk Rödbena
länk Storspov


Liten film om besöksplats Pulken

 


Tillgänglighet Pulken

Det är möjligt för besökare med handikapptillstånd att parkera alldeles intill plattformen. Vägen från parkeringen till tornet är belagd med hårt packad sand, och är 120 cm bred. Rampen upp till övre delen av plattformen är sammanlagt 36 m lång, delad i fem sektioner med vilplan emellan. Lutningarna på rampen är upp till 14%, och bredden är 123 cm. Handräcken finns. Varje vilplan har ordentlig vändyta. Informationstavlor och taktila modeller av fåglar finns i utemuséets marknivå och längst uppe på plattformen. På den yttre delen av utsiksplatsen finns räcken på 93 respektive 133 cm höjd. En handikappanpassad torrtoalett finns vid ett av vilplanen längs rampen. Tvättmöjlighet saknas.

Här hittar du mer detaljerad information och tillgängligheten vid Pulken:

tourism for all equality Equalitys hemsida. Pulken är beskriven av Equality med symbolerna

Lyssna eller ladda ner informationen som mp3 fil

tranguidningar för alla
Tranguidningar Foto Karin Magntorn


Naturreservat

Pulken är ett naturreservat. Läs mer om beslut och föreskrifter.


Vägbeskrivning

Från Kristianstad, Hässleholm och Kalmar via E22:
Ta av mot väg 118 och följ vägen genom Åhus mot Yngsjö. Vid korsning i Yngsjö svänger du västerut (åt höger) mot Everöd. Efter 2 km finns skylt och parkering på vänster hand.

Från Malmö via E22:
Passera Tollarp och sväng höger in på väg 19/9 Degebergavägen mot Ystad. Kör 1,9 km och sväng vänster in på Lyngsjövägen. Kör 2,7 km och sväng höger mot Everöd på Lyngsjövägen. Kör 3,6 km. Fortsätt på södra Lyngbyvägen 628 m och sväng sedan mot Everöds Ängaväg. Kör 5,2 km och ta höger in på Allebodavägen. Kör 900 m och sväng höger på Härnestadsvägen. Fortsätt tills du når parkeringsplatsen vid Pulken på höger sida.

Från parkeringen går en markerad stig knappt 300 m fram till tornet. I direkt anslutning till tornet finns en parkering för rullstolsburna. Med buss till Yngsjö: Pendeln 551.

Brunvit vägskyltningOm du kommer med färdtjänst, ange adress: Härnestadsvägen 155.

Brunvit vägskyltning


Visa Pulken på en större karta

Pulken Större karta


Koordinater till parkering vid Pulken

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 53.345', E 14° 12.486'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.88905, 14.20685.
RT90:
6196735, 1400068
SWEREF99:
6194018, 450470

Koordinater till pulkens handikapparkering

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 53.324', E 14° 11.896'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.88874, 14.19827
RT90:
6196711, 1399452
SWEREF99:
6193987, 449855


Den gamla utställningen i utemuseet

Våren 2013 fick utemuseet en ny utställning. Den gamla utställningen finns här i sin helhet.
Utemuseum Pulken 1994-2012 (pdf 1 Mb)

 

Tillbaka