Vramsån


"Likt enorma gröna hårsvall prydda av tusentals små vita blommor böljar jättemöjan fram mellan stenar och blankvatten. Följsamt gungar de uppåt fyra meter långa stjälkarna i vattenlinjen. Tungt och rytmiskt i åkanten, mer hetsigt virvlande i de porlande strömfårorna." 

blommande jättemöja
Jättemöja i Vramsån. Foto: Patrik Olofsson

Den gamla badplatsen i Gärds Köpinge är en lättillgänglig besöksplats vid Vramsån. Här flyter ån sakta fram inramad av stensatta kanter och grova kastanjer. Jungfrusländor fladdrar ofta över ån likt små blåglänsande helikoptrar. På flera ställen kan man sommartid se jättemöjans märkliga blomsteräng ute i ån.
 
Forsärlan är en karaktärsfågel och med lite tur kan man även få se kungsfiskaren pila förbi. På vintern syns ofta strömstarar i forsen. Vid badplatsen finns segelskärmar med information om livet i och kring Vramsån.
 
Vramsån är en av Vattenrikets pärlor. Här finns fortfarande relativt orörda åsträckor som årligen översvämmas och där meanderbågarna håller på att slå knut på sig själva.
Eftersom ån är så värdefull har ett flertal projekt bedrivits för att gynna den biologiska mångfalden.

Flygbild över vramsån som slingrar sig fram genom landskapet
Vramsån slingrar sig fram över Kristianstadsslätten. Foto: Patrik Olofsson

Kungsfiskare blickar ut över vramsån
Kungsfiskaren kan ses året runt i Vramsån. Foto: Patrik Olofsson

Naturen utmed den cirka tre mil långa huvudfåran är mycket varierad. Nere vid mynningen i Helge å breder flacka betesoch slåttermarker ut sig på båda sidorna om ån. En bit uppströms blir solitära alar till trädridåer som i höjd med Gärds Köpinge övergår till små lummiga lövskogsstråk.

Mindre samhällen och kvarnanläggningar ligger utmed ån i ett halvöppet landskap med jordbruksmark, ängar, videsnår och fuktig lövskog. Ungefär halvvägs upp mot åns källflöden på Linderödsåsen sluter sig skogen kring ån. Forsarna blir allt stridare och på flera ställen rinner ån och dess många biflöden ner genom branta raviner.
 
Den goda vattenkvaliteten har givit många arter goda förutsättningar. I Vramsån finns gott om fisk, både vandrande och stationär öring men också sällsynta arter som grönling och sandkrypare. I ån lever samtliga av landets stora musslor, bland annat rariteter som flodpärlmussla och tjockskalig målarmussla.

Det rena syrerika vattnet hyser även en rik insektsfauna och på åns botten har forskare på en enda kvadratmeter funnit uppåt 4000 smådjur, fördelade på ett 50- tal arter.

Flodpärlmusslor
En flodpärlmussla kan bli över 100 år gammal. Foto: Patrik Olofsson

Vramsån i Gärds KöpingeVägbeskrivning
Besöksplats ”Vramsån” ligger i Gärds Köpinge vid den s.k ”badplatsen”. I Köpinge kör rakt fram i rondellen och fortsätt ytterligare ca 600 meter till Riddar Urups väg där man tar till höger. En skylt visar vägen till fots längs cykelbanan ner till Vramsån.
Med buss: Regionbuss 553.

Större karta

Koordinater till parkering vid Vramsån

WGS 84 (lat, lon):
N 55° 56.613', E 14° 9.488'
WGS 84 decimal (lat, lon):
55.94347, 14.15818
RT90:
6202873, 1397086
SWEREF99:
6200117, 447419

Tillbaka