Pressarkiv år 2000


2017 | 2016 | 2015 |2014 | 2013 | 2012 |2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Julvandring i vinterlandskap på Näsby
Det nya årtusendets första annandagsvandring i naturen runt Kristianstad bjöd på två nyheter, dels en ny ciceron i Christer Neideman, dels en ny sträckning på Näsby fält. Annandagsvandringen arrangeras av Naturskyddsföreningens och fågelklubben...
Datum: 27.12.00 | Kristianstadsbladet
Vatten värda skydd
Helgeån, Vramsån, Araslövssjön och Hammarsjön. Det är fyra viktiga naturområden i Kristianstad, som länsstyrelsen överväger att föra upp på EU:s lista Natura 2000, över skyddsvärda områden.
Datum: 21.12.00 | Kristianstad
Kommunen vill förstärka vallarna
Arvika fortsätter sin kamp mot vattenmassorna.
En sådan översvämningskatastrof får bara inte hända i Kristianstad. Brister den 130-åriga vallen mot Hammarsjön kan det drabba så många som 10000 människor.
Datum: 23.11.00 | Kristianstadsbladet
Michael drog upp gammelgäddan
Michael Holst hade fiskelyckan med sig i lördags när han var ute med båten på Hammarsjön.
En riktig gammelgädda fastnade på kroken, och kunde halas in i båten efter nära en halvtimmes kamp.
Datum: 20.11.00 | Kristianstadsbladet
Behov av att tänka större
Kristianstad behöver upptäckas av fler människor, såväl svenskar som utländska gäster. Beläget lite vid sidan om allfarvägarna har kommunen svårt att få fullt strålkastarljus på sig, inte minst medialt. Anonymiteten är givetvis en black om foten och...
Datum: 14.11.00 | Ledarsida | Kristianstadsbladet
Paddling lockar campare
YNGSJÖ. Vattenriket har blivit allt mer populärt att paddla kanot i. Men det saknas riktiga övernattningsplatser där kanotisterna lätt kan slå upp tält eller vindskydd.
Datum: 06.11.00 | Kristianstad | Kristianstadsbladet
Öringen får ny vandringsväg
Miljö- och hälsoskyddskontoret vill bygga två nya vandringsvägar för fiskar i Vramsån. Havsöringen behöver vägarna för att kunna ta sig upp till lekområden högre upp i ån. Vid dammbyggen och liknande fördämningar får fiskarna besvär med att ta sig...
Datum: 28.10.00 | Kristianstadsbladet
Vill behålla C4 som kommunsymbol
Kommunen bör behålla C4-symbolen som logotype, anser föreningen Norden. 
I ett brev till kommunstyrelsen berättar föreningen Norden, som verkar för samarbete mellan de nordiska länderna, om hur viktig C4-loggan är i det arbetet:
Datum: 27.10.00 | Kristianstad | Kristianstadsbladet
Välkommet om bygdens unika natur
Barbro Soller: Storken i Vattenriket. 
Accent Förlag.
Datum: 25.10.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet 
Lillö kungsgård och Bäckaskog ska skyddas
Bäckaskog och Lillö kungsgård ska ges ett bättre skydd än i dag.
Totalt ska ett 30-tal byggnader och egendomar i hela Sverige ges ökat skydd genom riksantikvarieämbetets försorg.
Datum: 17.10.00 | Kristianstadsbladet
Näsbyfält angeläget för många
Många fler än de boende på Näsby uppskattar de natur-och kulturvärden som vi efter nedläggningen av P6 fått tillgång till. För skolorna i stan har vi med detta och det fantastiska Vattenriket inom gång-och cykelavstånd fått områden för...
Datum: 12.09.00 | Debatt | Kristianstadsbladet
Spännande såpa utspelas på Lillöhus
Fem högresta höstackar är på vandring över vallgraven vid Lillöhus. På slottsbacken skymtar märkliga figurer i medeltida klädsel. Repetitionerna inför årets teateruppsättning vid Lillö är i full gång och scendekoren i halm kommer just på plats.
Datum: 09.09.00 | Kristianstadsbladet
Härlövsborgs historia blir verklighet
–Vi försöker ta fram intressanta platser kring vandringsstråket och lyfta ut informationen i verkligheten, säger Sven-Erik Magnusson.
Datum: 09.09.00 | Kristianstadsbladet

Introduktionsdag för miljöingenjörer
Inte alla nya studenter på högskolan får ett särskilt välkomnande i rådhuset.
Men i går fick eleverna på naturvårdsingenjörs-programmet träffa representanter från näringslivskontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret och olika kommunala bolag.
Datum: 05.09.00 | Skåne | Kristianstadsbladet
Hon skrev bok om storken
Jag har haft förmånen att växa upp när det fanns stork i markerna. Som barn växte Barbro Soller upp vid Helge å och skolvägen gick i storktrakten- Helge å var som Mississippi för mig...
Datum: 01.09.00 | Kristianstadsbladet
Kristianstad får en ny prägel
Kristianstads väl inarbetade C4-symbol slopas inte även om kommunen beslutar sig för att ändra profil.
Datum: 30.08.00 | Kristianstadsbladet
För bättre betingelser i vackra Vramsån
Vramsån tillhör en av Skånes vackraste åar och har pekats ut som ett vattendrag av internationell betydelse. För närvarande pågår ett stort projekt som syftar till att förbättra livsbetingelserna för sällsynta och hotade arter som exempelvis...
Datum: 12.08.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
VITA kvarn ett riktmärke
Sista strandetappen sker på gång- och cykelstigen som ligger inklämd mellan Hammarsjön och Engelska vallen. Denna vall som kom till då en vik av Hammarsjön, Nosabysjön, på 1860-talet torrlades under ledning av engelsmannen John Nun Milner.
Datum: 12.07.00 | Reportage | Kristianstadsbladet
Träsket blommar
Båten glider ut genom det näst intill igenvuxna diket. Kupolen av överhängande vass och jättegröe upphör och en ny värld öppnar sig. Ett våtmarksrike klätt i manshöga sävruggar, dy, kaveldun och svärdslilja.. Näckrosmattor på flera hektar breder ut...
Datum: 17.06.00 | Tema: Natur | Kristianstadsbladet
En hel dag i vattnets tecken
Vatten, vatten. Stan är full av vatten. Och igår var en dag i vattnets tecken. 
–Kommunen har insett att vatten är en tillgång för Kristianstad och börjat marknadsföra det, säger Birgitta Malmberg på Malmberg Water.
Datum: 16.06.00 | Kristianstadsbladet
Rikt men BRÄCKLIGT botaniskt rike
Vi följer med på en båttur tillsammans med Vattenrikets Sven-Erik Magnusson och forskaren Kjell-Arne Olsson som leder projekt Skånes Flora. De vill berätta att Hammarsjön är unik också ur botanisk synvinkel.
Datum: 15.06.00 | Kristianstadsbladet
Storkfamilj blir storfamilj
Det halvvilda storkparet på Viby storkcenter har fått familjetillskott. De bor på takåsen tillsammans med två un gar...
Datum: 14.06.00 | Kristianstadsbladet
De vill kunna locka turister året runt
ÅHUS. Åhusstrand Sauna Spa.
Det är vad bröderna Mats och Max Svensson vill att man ska satsa på vid Kantarellen-badet utanför deras hotell.
Datum: 09.06.00 | Kristianstadsbladet
25000 ålar släppta vid Lillö
En långsiktig investering i mer ål har gjorts av Nedre Helgeåns fiskevårdsområde. I går släpptes nämligen cirka 25000 40-50 centimeter långa ålar ut vid Lillö. Inom loppet av fem till tio år hoppas man att det förbättrar ålfisket i insjöar och längs...
Datum: 25.05.00 | Kristianstadsbladet
Vandringsstigar på Näsby fält, Lillö och Herkules rustas upp
Inom ramen för Vattenriket och Ekomuseet kommer en fortsatt utbyggnad att ske
under det kommande året. Intresset är stort från alla håll för vad som händer och
påverkar kristianstadsborna och en internationell publik med den speciella natur som omger oss.
Datum: 01.02.00 | Tidningen Kristianstad 9-99

 

Pressarkiv År 2009 (61 artiklar)
Pressarkiv År 2008 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2007 (60 artiklar)
Pressarkiv År 2006 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2005 (40 artiklar)
Pressarkiv År 2004 (67 artiklar)
Pressarkiv År 2003 (59 artiklar)
Pressarkiv År 2002
Pressarkiv År 2001
Pressarkiv År 2000

 

 

 

 

Tillbaka