Pressarkiv år 2003

2017 | 2016 | 2015 |2014 | 2013 | 2012 |2011 |2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000

Grådis inget hinder för naturvänner
Med Jan Danielson i kärt minne begav sig omkring 80 naturvänner ut på den annandagsvandring han ledde i 19 år. Christer Neideman från Naturskyddsföreningen ledde vandringen och berättade att vandringen genomförts i minst 30 år.
Datum: 27.12.03 | Kristianstadsbladet
Med hundra år gammalt krut i fickan
Smällen är dov men distinkt. Det hundra år gamla krutet fungerar fortfarande. Leif Mårtensson myser, hans bok om Torsebro Krutbruk har precis kommit ut
Datum: 15.12.03 | Kristianstadsbladet
Godsen har låtit jätteträden leva
I höstas avslutades en inventering av skånska jätteträd och sammanställningen resulterade en bok som nyligen gavs ut av Naturskyddsföreningen i Skåne. Sedan tidigare finns en hel del uppgifter om stora träd främst insamlade av Henning Weimarck under...
Datum: 10.12.03 | Kristianstadsbladet
Kungen kommer till Kristianstad nästa år
Kung Carl XVI Gustav kommer till Kristianstad för ett halvdagslångt besök i Vattenriket 10 maj 2004.
Sven-Erik Magnusson, ekomuseichef, fungerar som ciceron under besöket.
Datum: 09.12.03 | Kristianstadsbladet
Förhöjningen låg strategiskt
Efter klafsandet får vi fast mark under fötterna. Höjden är låg men tydlig. Detta måste vara Skälaholmen. Men har det legat en borg här?
Datum: 27.11.03 | Kristianstadsbladet
Författare oense om borgen har funnits
Vid tre tillfällen har Egeside borg och/eller släkt behandlats i Gärds härads hembygdsförenings årsböcker av olika författare.
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
Här kan Egeside borg ha legat
Efter klafsandet får vi fast mark under fötterna. Höjden är låg men tydlig. Detta måste vara Skälaholmen! Men har det legat en borg här?
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
På spaning efter Egeside borg
Utgrävningarna av Härlövsborg visade att borgen varit samtida med Lillö. Har det funnits fler sådana medeltida parborgar i trakten? Vid Vittskövle till exempel. Har den sägenomspunna Egeside borg någonsin existerat?
Datum: 26.11.03 | Kristianstadsbladet
Förslag om totalstopp av ålfiske 
[Att de bara kan sitta och komma på något sådant?Ålfiskaren Sven-Wilhelm Nilsson tycker inte att EU-kommissionens förslag om ett totalstopp för skånskt ålfiske verkar klokt. 
Datum: 25.11.03 | Kristianstadsbladet
Kristianstads Vattenrike vill bygga ett gömsle
Kristianstads Vattenrike vill bygga på strandskyddat område. Man begär dispens för att få bygga ett gömsle vid Karpalund.
Datum: 17.11.03 | Kristianstadsbladet
Havsörnen åter i vattenrike
För hundra år sedan var havsörnen utrotad i Skåne. Nu är den tillbaka med ett flertal häckande par.
Datum: 14.11.03 | Kristianstadsbladet
Landskapsvetare får miljöstipendium
Hur skapar man ett biosfärområde? Simon Jonsegård skriver sitt examensarbete på Landskapsvetarprogrammet om hur man kan gå tillväga.
Datum: 13.11.03 | Kristianstadsbladet
Skånes ostörda kuster skyddas
I Skåne är långa kuststräckor fortfarande i relativt stor utsträckning ostörda av mänsklig aktivitet. Kristianstads kommuns kuststräcka är förhållandevis lång och har i de norra delarna ostörda områden, medan det i söder är mer stört.
Datum: 14.11.03 | Kristianstadsbladet
Balsberget väl värt att skydda
Balsberget är för många ett område för vandring och avkoppling från stadens buller. Det är också ett område som anses väl värt att bevara. Det föreslås bli både naturreservat och Natura 2000-område. 
Datum: 10.11.03 | Kristianstadsbladet
Bokskog blivit naturreservat
Bokskogen öster om Maltesholms slott är nu naturreservat.
På en yta av 29 hektar finns minst 400 år gammal skog där hundratals ovanliga växt- och djurarter trivs och frodas.
Datum: 04.11.03 | Kristianstadsbladet
Vallbygget i Tv i går kväll
I går kväll klockan 20 berättade Vetenskapsmagasinet i SVT2 om de stora planerna på vallbyggen i Kristianstad.
Datum: 28.10.03 | Kristianstadsbladet
Vildsvinen är här för att stanna
En förmiddag för ett par veckor sedan besökte jag Näsby fält strax nordväst om Kristianstad. Sedan i april finns här en skyltad stig där man torrskodd kan gå från Näsby gård norrut ända upp till fågeltornet och naturreservatet vid norra Lingenäset.
Datum: 21.10.03 | Kristianstadsbladet
Nya skyltar för fotgängare
Kristianstads fotgängare har under eftersommaren fått sju stycken stolpar med vägvisningspilar, för att lättare kunna orientera sig i centrum.
Datum: 09.10.03 | Kristianstadsbladet
Vall vid Hammarslund påbörjas
Om inget görs kan Kristianstad på sina ställen komma att stå under flera meter vatten i framtiden. Därför bygger kommunen bland annat en ny vall vid Hammarslund.
Datum: 30.09.03 | Kristianstadsbladet
Plöjning för bevarad blomsterprakt
De för Åhus så karaktäristiska blomsterängarna ska föryngras. Därför sattes i går plogen i jorden för att förhindra det allt mer högvuxna gräset och ge den härliga blomsterprakten en ny chans.
Datum: 11.09.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket ska hjälpa forskare på besök
Kristianstads vattenrike är ett av nio områden i världen som ska hjälpa forskare att utveckla teorier om ett ekologiskt hållbart samhälle.
Datum: 10.09.03 | Kristianstadsbladet
Miljöforskare möts i Kristianstad
Idag flyttade drygt 20 internationella forskare in i vattentornet för att jämföra Vattenriket med andra exempel på hur samhället kan vårda ekosystem.
Datum: 09.09.03 | Kristianstadsbladet
Forskare från hela världen till Vattenriket
I morgon flyttar drygt 20 internationella forskare in i vattentornet för att jämföra Vattenriket med andra lyckade exempel på hur samhället kan vårda ekosystem.
Datum: 08.09.03 | Senaste Nytt | Kristianstadsbladet
Konstgjorda grusbottnar ska rädda musslorna
På fredagen tippade man 20 kubikmeter grus i Vramsån. Det ska göra susen för flodpärlmusslan, den tjockskaliga målarmusslan och deras bästa kompis öringen.
Datum: 06.09.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket en guldgruva som forskningsområde
Forskning är en viktig funktion i ett biosfärområde. I går presenterades tidigare och pågående forskning i Kristianstads Vattenrike, som om ett och ett halvt år lämnar in ansökan om att få bli biosfärområde.
Datum: 27.08.03 | Kristianstadsbladet
Fiskekort för kräftor finns kvar
kristianstad. När tillstånden för kräftfiske i Helge å släpptes den 21 juli, ringlade kön sig lång till turistbyrån. De första dagarna såldes hälften av de 35 fiskekorten, men sedan klingade intresset av. I går vid middagstid fanns det 17 kort kvar.
Datum: 08.08.03 | Kristianstadsbladet
Brett algbälte synligt
Sjöräddningen i Yngsjö med Kristianstadsbladets fotograf Lasse Ottosson ombord upptäckte på fredagen ett brett algbälte omkring 50 -75 meter ut från stranden, strax norr om Gropahålet.
Datum: 02.08.03 | Kristianstadsbladet
Giftalger synliga utanför Skånes kust
Återigen har giftiga blå-gröna alger setts utanför den skånska kusten och med tanke på hur vinden blåser just nu så är det inte uteslutet att de rör sig in mot land.
Datum: 30.07.03 | Senaste Nytt
Badgäster hotas av giftalger 
Strimmor av blågröna alger observerades på fredagen. Miljö- och hälsoskyddskontoret uppmanar nu alla som ska bada i helgen att vara uppmärksamma.
Datum: 26.07.03 | Kristianstadsbladet
Värmen lockar naturens soldyrkare
I Europa finns drygt 60 ödlearter. Bara tre finns representerade i vårt land men samtliga arter, sandödla, skogsödla och kopparödla kan ses i Kristianstadstrakten. Härom dagen gav jag mig ut på ödlejakt nere på de sandiga ljungklädda backarna vid...
Datum: 23.07.03 | Natur | Kristianstadsbladet
Kräftfiske i Helge å tillåtet igen efter åtta år
Det finns goda förutsättningar för ordentliga kräftskivor i Kristianstadstrakten i år. För första gången tillåter nämligen Nedre Helgeåns fiskevårdsområde att burar läggs ut.
Datum: 19.07.03 | Kristianstadsbladet
Sällsynta trollsländor i kikaren
Naturskyddsföreningen i Kristianstad anordnade i söndags en trollsländeexkursion vid Herculesdammarna utanför Kristianstad.
Datum: 09.07.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket i fokus när forskare möts
Erfarenheterna från Kristianstads vattenrike kan användas även i andra delar av världen. I helgen samlas 100 forskare i Stockholm för att utbyta kunskap.
Datum: 25.06.03 | Kristianstadsbladet
Vad kan Kristianstads Vattenrike lära forskarna om framgångsrik förvaltning av världens ekosystem?
Forskare inom både natur- och samhällsvetenskap studerar det unika Vattenriket i Kristianstad. Syftet är att förstå vilka nyttigheter vattenriket producerar och vilken typ av skötsel som krävs för att våtmarksområdet ska klara av förändring och störningar i framtiden.
Datum:24.06.03 | Pressmeddelande från Centrum för Naturresurs- och Miljöforskning (CNM) vid Stockholms universitet:
Kunskap från hela världen ska rädda planetens ekosystem
I det globala FN-projektet Millennium Ecosystem Assessment deltar 1500 forskare, intresseorganisationer och lokalbefolkningar från hela världen för att förbättra förvaltningen av världens ekosystem. 
Den 26-30 juni kommer närmare hundra av forskarna att träffas i Stockholm. 
Datum:24.06.03 | Pressmeddelande från Centrum för Naturresurs- och Miljöforskning (CNM) vid Stockholms universitet:
Skåne Nordost ska utvecklas som attraktiv sportfiskeregion
Cirka 2 miljoner svenskar ägnar sig åt sportfiske. I Europa finns minst 20 miljoner aktiva sportfiskare. Hur ska man få fler av dem att hitta till nordöstra Skåne? Det är en uppgift för projektledaren Kristian Nilsson, som under två och ett halvt åt ska jobba med att utveckla fisketurismen i de sju kommunerna i Skåne Nordost.
Datum: 30.05.03 | Tidningen Kristianstad nr 5/ 2003
Mer forskning och kultur efterlyses
En arena för evenemang, livsmedelsforskning, attraktiva bostäder och mod att satsa på kulturen kan utveckla Kristianstad, tror visionsmakarna som kommunen samlat.
Datum: 27.05.03 | Kristianstadsbladet
Träskets svarta tärna
En flock svarta fåglar studsar fram över Hammarsjön med fjäderlätta vingslag. Då och då gör någon av fåglarna en hastig, tvär dykning och plockar en insekt från vattenyta.
Datum: 27.05.03 | Natur | Kristianstadsbladet
Ångtåg och flodbåt - temaresor i sommar
I sommar erbjuder Regionmuseet, Vattenriket och museiföreningen Östra Skånes Järnvägar fem temaresor i tid och rum med ångtåg och flodbåt.
Datum: 17.05.03 | Kristianstadsbladet
Cirka 50 fågelarter beskådades i stan
Att säga att folk gick man ur huse vore att ta i, men flera lät sig lockas till fågelskådningens dag i går. För andra året gick det att fågelskåda mitt inne i stan.
Datum: 12.05.03 | Kristianstadsbladet
Vattenriket har fått året-runt-broschyr
Vattenriket ska säljas till turister med hjälp av en ny broschyr. Den är säsongsbetonad med förslag till aktiviteter och sevärdheter under var och en av de fyra årstiderna.
Datum: 02.05.03 | Kristianstadsbladet
Arbete med palissad i full gång
Arbetet med den stålpalissad som ska hägna in Härlövstippen är i full gång. Under våren, sommaren och en bit in på hösten kommer en dryg kilometer av tippens ytterkant att gränsas av med stålspont.
Datum: 25.04.03 | Kristianstad
”Området är oerhört attraktivt året om”
Det är en dag för upplevelser. Av det naturliga slaget. Näsby fälts rika vårflora flirtar med sina besökare, det är svårt att inte bli hänförd.
Datum: 25.04.03 | Kristianstadsbladet
Sportfisket i nordöstra Skåne kan bli stor turisttillgång
Sportfisket kan bli en stor turisttillgång för nordöstra Skåne, tror kommunerna i nordost. På tisdagskvällen samlades fiskeintresserade på Ivön för att diskutera idéer.
Datum: 23.04.03 | Kristianstadsbladet

På spaning efter raritet
Den är en naturens raritet, flodpärlmusslan, och sådana brukar tilldra sig ett visst intresse. I går ledde naturskyddsföreningens exkursion till Vramsån där musslan trivs.
Datum: 22.04.03 | Kristianstadsbladet
Vattenskidåkare överklagar
Bromöllaförening vänder sig till regeringen för att upphäva förbud på Araslövssjön
Bromölla Vattenskidklubb ställer sig kritisk till länsstyrelsens beslut att förbjuda vattenskidåkning på Araslövssjön. Klubben har överklagat beslutet till regeringen.
Datum: 19.04.03 | Kristianstadsbladet
Exkursion upprör förening
På annandagen ska naturskyddsföreningen ha en exkursion längs med Vramsån om flodpärlmusslan. Ett brev där Ekomuseet anser att exkursionen är olämplig har retat gallfeber på Evert Valfridsson i föreningen.
Datum: 19.04.03 | Kristianstadsbladet

Nytt sportfiskeprojektstartade i Helgeån
Har du tänkt på hur mycket vatten du har omkring dig? Hur bortskämd du är med fiskemöjligheter, och hur många turister som skulle kunna lockas till Kristianstad och områdena här omkring?
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Radiogudstjänst i Vattenriket
Kristianstad. Tisdagen den 13 maj bandar Sveriges Radio en gudstjänst i Kristianstad. Det är inte vilken gudstjänst som helst, utan en på vatten.
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Unikt fynd i Vramsån av flodpärlmussla
Ett unikt fynd har hittats i Vramsån. I december hittades något som förmodades vara en nybildad flodpärlmussla. I går bekräftade experter att fyndet verkligen är en flodpärlmussla.
Datum: 16.04.03 | Kristianstadsbladet
Bidrag ska rädda hotade musslor
Kristianstad. Kommunen får pengar för ett projekt som bland annat ska rädda de hotade musslorna i Vramsån.
Datum: 15.04.03 | Kristianstadsbladet
Ovanligt många tranor på besök i Kristianstadstrakten
I onsdags noterades cirka 3800 tranor kring Yngsjö och Pulken.
Datum: 05.04.03 | Kristianstad
Tranor i sikte
Idag är det vårdagjämning, och ett säkert vårtecken har skådats i Kristianstad. Tranorna har kommit till stan.
Datum: 21.03.03 | Kristianstadsbladet
Holk till pilgrimsfalk på vattentorn
Kristianstad. De senaste vintrarna har det funnits en pilgrimsfalk vid vattentornet i Kristianstad. Eftersom den är en rovfågel kan man tydligt se hur den gått fram och dödat andra fåglar.
Datum: 21.03.03 | Kristianstadsbladet
Dammar ska rädda strandpaddan
Nu skall strandpaddan räddas – man håller på att gräva tre dammar i det gamla grustaget i Rinkaby.
– Strandpaddan är utrotningshotad. Det finns bara ett tusental av arten i Skåne och mellan 300 och 350 av dem finns i området kring Kristianstad. Strandpaddan är lite kul då den är kustbunden och övervintrar i sandbankar
Datum: 18.02.03 | Kristianstadsbladet
Ny film ska väcka intresse för Vattenriket
Nu finns det en film om Vattenriket i Kristianstad.Den presenterades igår på en träff för speciellt inbjudna. Det är Kristianstads Vattenrike tillsammans med Patrik Olofsson, naturfilmare från Kristianstad, som står bakom filmen Med Flodbåten i Vattenriket.
Datum: 14.02.03 | Kristianstadsbladet
Förening söker bidrag för tranor
Kristianstad. Trangruppen i Kristianstads Vattenrike vill ha pengar för att kunna minska tranornas skador hos lantbrukarna. Det ansöker de om hos länsstyrelsen.
Datum: 14.01.03 | Kristianstadsbladet
Fler gäss än väntat räknades in
Fler gäss än väntat, eller dubbelt så många sädgäss som i fjol, är resultatet av lördagsförmiddagens gåsräkning som råkade ut för bister väderlek.
Datum: 13.01.03 | Kristianstadsblade

 

Pressarkiv År 2009 (61 artiklar)
Pressarkiv År 2008 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2007 (60 artiklar)
Pressarkiv År 2006 (50 artiklar)
Pressarkiv År 2005 (40 artiklar)
Pressarkiv År 2004 (67 artiklar)
Pressarkiv År 2003 (59 artiklar)
Pressarkiv År 2002
Pressarkiv År 2001
Pressarkiv År 2000

 

 

Tillbaka