Biosfärambassadörer


Projektnamn: Biosfärambassadörer för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike
Medverkande: Biosfärkontoret och Vattenrikets vänner.
Genomförs sedan 2013 med två kurser om året
Samarbetsparter: Vattenrikets vänner
Kontakt: Åsa Pearce
asa.pearce@kristianstad.se

Studiebesök vid Adinal

Projektet med Biosfärambassadörer syftar till att sprida intresset för och kunskapen om Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Det gör vi genom att utbilda och engagera en grupp Biosfärambassadörer, som sedan sprider kunskapen vidare till sina kontakter och i sina nätverk. På så vis hoppas vi kunna öka förståelsen för konceptet för vårt modellområde; att på en gång bevara och nyttja landskapets värden. Bra för natur och människa!

Bli biosfärambassadör 2017!

Nu är det dags att anmäla sig till vårens biosfärambassadörsutbildning. Se program och anmälan här Biosfärambassadörsutbildning vt 2017 (pdf 400kB)


Detta har hänt/händer i projektet

Detta har hänt/händer: Utbildningen av de första ambassadörerna startade i mars. Under våren träffades 35 deltagare vid fyra tillfällen på naturum och ute i landskapet för att lära mer om Vattenriket som biosfärområde och besöksområde. En heldag med buss blev det också till Vattenrikets många våtmarksprojekt, innan kommunfullmäktiges ordförande Sten Hermansson delade ut diplom.

En ny kurs hölls på hösten 2013. Den här gången gick bussturen ut bland Vattenrikets gäss och till besöksplats Pulken där Göran Frisk visade hur han skrämmer gässen och minskar skadorna på höstsådden. Kursen avslutades med diplomering och visning av naturums nya Opteryxfilm. 

Totalt fick 70 personer ta emot ambassadörsdiplom under 2013. Dessutom hölls en återträff. Vid Kaptenens väg i Nyehusen fick ambassadörerna prova på naturvårdsarbete tillsammans med Bengt-Göran Jönsson, naturvården C4 Teknik, och Carina Wettemark, som berättade om om de sandiga markernas värden.


Läs mer

Utbildningen till biosfärambassadörer är i gång, 18 mars 2013
Biosfärdagen firad med busstur och diplom, 3 juni 2013


Dokumentation

Redovisning till Skånes miljövårdsfond: Biosfärambassadörer för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike 2015

Inbjudan med kursprogram ht 2015

Inbjudan med kursprogram vt 2015

Inbjudan med kursprogram ht 2014

Inbjudan med kursprogram vt 2014

Inbjudan med kursprogram vt 2013Tillbaka