Birds online


Projektnamn: Birds online.
Medverkande: Vattenriket och C4 Teknik.
Finansiärer: Länsstyrelsen i Skåne län, C4 Teknik och Vattenriket.
Genomförs våren 2012.
Samarbetsparter: Patrik Olofsson/N.
Kontakt: Karin Magntorn karin.magntorn@kristianstad.se

Falkarna på vattentornet 2012

Projekt ska underlätta häckningen för Vattenrikets pilgrimsfalkar, fiskgjusar och kungsfiskare. Häckningsbestyren kan följas från Vattenrikets hemsida.

Sedan 2010 häckar pilgrimsfalken i en bolåda på Vattentornet. Lådan som funnits på plats under några år var i dålig kondition. Inför häckningssäsongen 2012 har en ny bolåda kommit på plats i ett samarbete mellan C4 Teknik och Vattenriket.

De senaste årens kalla vintrar har gått hårt åt kungsfiskarna i Vattenriket. För att hjälpa dem tillbaka har en konstgjord ”brink” byggts i naturumsjön. Fiskgjusar har ibland svårt att hitta lämpliga boträd. Nu har Vattenrikets fiskgjusar fått en ny boplattform.

Vid de nya boplatserna på Vattentornet, vid naturum och en av sjöarna i Vattenriket monteras webbkameror. Om häckningarna framöver slår väl ut kommer deras vardag att kunna följas live. Vattenriket har fått pengar från Länsstyrelsen  i Skåne för projektet som fått namnet ”Birds online”.

C4Teknik Vattenriket

Mer info om Birds online (pdf)

 


Detta har hänt/händer i projektet

Gå direkt till pilgrimsfalk, fiskgjuse eller kungsfiskare


Pilgrimsfalk

Pilgrimsfalkens nya bolåda på Kristianstads Vattentorn har kunnat komma till stånd genom ett samarbete mellan C4 Teknik och Vattenriket. Här monteras den nya bolådan av Jan Bogdanowitz från C4 Teknik.
Lådan som funnits på plats under några år var i dålig kondition. Inför häckningssäsongen 2012 har en ny bolåda kommit på plats i ett samarbete mellan C4 Teknik och Vattenriket och med finansiering av medlen för miljöinvesteringen. Här monteras den nya bolådan av Jan Bogdanowitz från C4 Teknik.


Nya pilgrimsfalkslådan monteras med webbkamera för att pilgrimsfalkens häckningsbestyr skall kunna följas on-line. Här kontrollerar fotografen Patrik Olofsson att vinkeln blir den optimala.Nya pilgrimsfalkslådan monteras med webbkamera för att pilgrimsfalkens häckningsbestyr skall kunna följas online. Här kontrollerar fotografen Patrik Olofsson att vinkeln blir den optimala.

 

Karin Magntorn och Hans Cronert inviger webbkameran.
Karin Magntorn och Hans Cronert framför tv-skärmen på naturum där falkarnas häckning följdes live.
Foto: Åsa Pearce

I slutet av april la pilgrimsfalkarna sitt första ägg och webbsändningarna från falklådan körde igång. Publikintresset blev enormt direkt med över 20 000 unika tittare inom en vecka. Äggen kläcktes och fyra ungar tittade fram i första veckan av maj. Nu blev intresset om möjligt ännu större. Den 5 juni tog de två största ungarna sin första flygtur.  

Den glada historien fick dock ett mycket mörkt slut den 20 juni, då pilgrimsfalkshanen hittades död. Strax därefter hittades två av ungar döda och någon dag senare ytterligare en unge. Troligen är ingen i familjen längre i livet. Fåglarna är skickade till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för analys och en polisanmälan har gjorts för utredning om något brott begåtts.

Under perioden som webbkameran var uppe gladde pilgrimsfalkskameran över 59 000 unika tittare.

Ett urval bilder från pilgrimsfalkskameran

Två ägg i boet
2012-03-29  Två ägg i boet, som så småningom blir fyra     

Treungar kläckta
2012-05-03 ungarna kläcks till fyra dunbollar

 

Fyra ungar
2012-05-14  Ungarna ringmärks, det är 2 av varje kön        

Ungarna börjar flyga
2012-06-05 De två unga hanarna tar sin första flygtur

Läs mer i nyhetsbloggen om pilgrimsfalken och Birds On-line

Följ pilgrimsfalkarnas häckning på webben!
Första ägget kläckt hos pilgrimsfalkarna
Pilgrimsfalkarna ringmärkta
Pilgrimsfalkhanen på Vattentornet död
Ytterligare två pilgrimsfalkar hittade döda


Fiskgjuse

För fiskgjusen är lämpliga boträn en bristvara. Inom projektets ram har därför ett konstgjort fiskgjusebo monterats i Hammarsjön nära Ekenabben. Boet, som är en stabil träkonstruktion, ca 5 meter hög med ett risbo i toppen, sattes på plats i slutet av mars.

Patrik Olofsson får boet på plats.Foto Roine Strandberg. Boplattformen klar! Foto Roine Strandberg
Patrik Olofsson och Roine Strandberg utrustade Hammarsjöns fiskgjusar med en boplattform under våren 2012.
Foto Roine Strandberg.


Webbkameran riggades upp en bit från boet. Foto Patrik Olofsson.

Fiskgjusarna skred till häckning på den konstgjorda boplattformen. I närhet av boet placerades en konstruktion för en webbkamera. För att inte störa häckningen placerades webbkameran inte ut förrän den 13 juni när äggen kläckts. 

Lösningen för webbkamera mitt ute i Hammarsjön är komplicerad. Solceller driver kamera och bildöverföringen sker trådlöst via 3G.

Fiskgjusarna på hemsidan
Webbkameran på fiskgjusehäckningen har integrerats i Vattenrikets hemsida om fiskgjusar, där redan sedan tidigare spännande information finns. Bland annat kan man följa sändarförsedda fiskgjusar från Vattenriket och deras flytt till och från Afrika. webbkamerabild på fiskgjusarna
Webbkamerabild.

fiskgjusarna med två ungar
Fiskgjusarna fick ut två flygga ungar! Webbkamerabild.

Inför nästa häckningssäsong kommer tekniken att finjusteras. I huvudsak fungerar den komplicerade tekniklösningen väl, från solceller via webbkamera till hemsida, men inför nästa års häckning skall kameran placeras närmare boet.

Kungsfiskare

kungsfiskarenaturum Vattenriket. Foto Patrik Olofsson

Kungsfiskaren häckar så gott som årligen i Vattenriket, men beståndet varierar mycket mellan olika år, beroende på hur stränga vintrarna varit. Häckningarna sker vanligtvis i rotvältor och behovet av mer permanenta boplatser är stort. En konstgjord bobrink har därför konstruerats och den placerats ut i den södra delen av ”naturumsjön” under sommaren. Efter ett par kalla vintrar är kungsfiskarpopulationen nere på bottennivå och någon häckning kunde inte konstateras under året. En förutsättning för att brinken ska bli bebodd är att kungsfiskarpopulationen återhämtar sig under kommande år. 

Brinken står i naturumsjön. Brinkens baksida

Den konstgjorda brinkens stomme liknar ett lätt framåtlutande fotbollsmål. Fronten, som vänds ut mot den öppna vattenytan, består av en plyfaskiva (160 cm hög x 200 cm bred). Skivans front är täckt av kokosmatta för att efterlikna en rotyta. På konstruktionen finns även ett litet tak för att skydda de båda bokammrarna.

Brinken framifrån hål i närbild

Byggets nedre ligger på nollan så att det alltid står vatten fram till själva brinkens nedre kant. Två ingångshål med tunnlar som leder fram till en konstgjord bokammare är placerade vid sidan om varandra på 1,30 meters höjd (kungsfiskarhonan påbörjar som regel en ny kull innan ungarna i den föregående kullen lämnat boet).

Det konstgjorda boet består av en liten trälåda, själva bokammaren (25x15x15 cm) med ett 50 cm långt plaströr i ena änden som ingångstunnel. Både tunnel och kammare är på insidan klädda av en sandig yta (uppbyggd av frigolit, spackel, lim och sand) för att efterlikna en naturlig ingångstunnel/bokammare.


Tillbaka